Исторически речник
въскꙑпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскꙑпѣтвъскꙑплѭ, въскꙑплѧ, въскꙑпѧ, въскꙑпьѭ, въскꙑплювъскꙑпшвъскꙑптъ, въскꙑпть, въскꙑптвъскꙑпмъ, въскꙑпмь, въскꙑпм, въскꙑпмовъскꙑпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскꙑпѧтъ, въскꙑпѧть, въскꙑпѧтвъскꙑпвѣвъскꙑптавъскꙑптевъскꙑппвъскꙑпп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскꙑппмъ, въскꙑппмь, въскꙑппмвъскꙑпптевъскꙑппвѣвъскꙑпптавъскꙑпѣхъ, въскꙑпѣхь, въскꙑпѣхвъскꙑпѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскꙑпѣвъскꙑпѣхомъ, въскꙑпѣхомь, въскꙑпѣхом, въскꙑпѣхмꙑвъскꙑпѣстевъскꙑпѣшѧ, въскꙑпѣшѫ, въскꙑпѣша, въскꙑпѣше, въскꙑпѣхѫвъскꙑпѣховѣвъскꙑпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскꙑпѣстевъскꙑпѣахъ, въскꙑпѣхъ, въскꙑпѣахь, въскꙑпѣхь, въскꙑпѣах, въскꙑпѣхвъскꙑпѣаше, въскꙑпѣшевъскꙑпѣаше, въскꙑпѣшевъскꙑпѣахомъ, въскꙑпѣхомъ, въскꙑпѣахомь, въскꙑпѣхомь, въскꙑпѣахом, въскꙑпѣхомвъскꙑпѣашете, въскꙑпѣшете, въскꙑпѣасте, въскꙑпѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскꙑпѣахѫ, въскꙑпѣхѫ, въскꙑпѣахѹ, въскꙑпѣхѹвъскꙑпѣаховѣ, въскꙑпѣховѣвъскꙑпѣашета, въскꙑпѣшета, въскꙑпѣаста, въскꙑпѣставъскꙑпѣашете, въскꙑпѣшете, въскꙑпѣасте, въскꙑпѣсте
въскꙑпѣт -въскꙑплѭ -въскꙑпш св 1. Закипя, започна да кипя [образно] тѣло бо вь стѹдень въпадъ. ꙁапрьва ѹбо вьсе оснꙗтъ. съсѣдаѭшт сꙙ крьв. потомъ въꙁмѫштатъ сꙙ.  въскꙑптъ. ꙁѫбомъ ꙁꙑбьѭштемъ сꙙ. жламъ съгръждаѭштемъ сꙙ С 89.16—17 2. Загъмжа от нещо, изпълня се с нещо прѣвраті водꙑ хъ вь кровъ. ї ꙁбі рꙑбꙑ іхъ. въскꙑпѣ ꙁемлѣ іхъ жабам. въ съкровіщіхъ црь іхъ СП 104.30 Изч СП С Гр ἀναβράσσομαι ἐξέρπω Нвб възкипя остар ОА ВА Дюв ЕтМл Срв възкипна ОА възкипявам ОА ВА ЕтМл