Исторически речник
въскрьсновень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въскрьсновен, въскрьсновеньвъскрьсновенꙗ, въскрьсновена, въскрьсновеньꙗвъскрьсновеню, въскрьсновенѹ, въскрьсновеньювъскрьсновенмь, въскрьсновеньмь, въскрьсновенмъ, въскрьсновеньмъ, въскрьсновенмь, въскрьсновенмъвъскрьсновен, въскрьсновень, въскрьсновенвъскрьсновенꙗ, въскрьсновена, въскрьсновеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въскрьсновен, въскрьсновень, въскрьсновеневъскрьсновенмъ, въскрьсновеньмъ, въскрьсновенмь, въскрьсновеньмь, въскрьсновенмъ, въскрьсновенмь, въскрьсновеномъ, въскрьсновенамъвъскрьсновен, въскрьсновень, въскрьсновен, въскрьсновенмвъскрьсновенхъ, въскрьсновеньхъ, въскрьсновенхь, въскрьсновеньхь, въскрьсновенхъ, въскрьсновенхьвъскрьсновен, въскрьсновеньвъскрьсновеню, въскрьсновенѹ, въскрьсновенью
NnDu
въскрьсновенма, въскрьсновеньма, въскрьсновенма, въскрьсновенма
въскрьсновень -ꙗ ср Оживяване на мъртвец, възкресение, възкръсване по въск(р)ьсновен же моемь. варѣѭ вꙑ въ галле М Мт 26.32 З ꙇ шедъше ꙁ г(р)объ по воскръсновен его. въндѫ въ стꙑ градъ. ꙇ ѣвшѧ сѧ мъногомъ М Мт 27.53 З Изч М З Гр τὸ ἐγερϑῆναι ἔγερσις воскръсновен Нвб Срв възкресение