Исторически речник
въскрьсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскрьсатвъскрьсаѭ, въскрьсаѫ, въскрьсаѧ, въскрьсаювъскрьсаш, въскрьсаеш, въскрьсаашвъскрьсатъ, въскрьсаетъ, въскрьсаатъ, въскрьсать, въскрьсаеть, въскрьсаать, въскрьсат, въскрьсает, въскрьсаатвъскрьсамъ, въскрьсаемъ, въскрьсаамъ, въскрьсамь, въскрьсаемь, въскрьсаамь, въскрьсам, въскрьсаем, въскрьсаам, въскрьсамо, въскрьсаемо, въскрьсаамовъскрьсате, въскрьсаете, въскрьсаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскрьсаѭтъ, въскрьсаѫтъ, въскрьсаѧтъ, въскрьсаютъ, въскрьсаѭть, въскрьсаѫть, въскрьсаѧть, въскрьсають, въскрьсаѭт, въскрьсаѫт, въскрьсаѧт, въскрьсаютвъскрьсавѣ, въскрьсаевѣ, въскрьсаавѣвъскрьсата, въскрьсаета, въскрьсаатавъскрьсате, въскрьсаете, въскрьсаатевъскрьсавъскрьса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскрьсамъ, въскрьсамь, въскрьсамвъскрьсатевъскрьсавѣвъскрьсатавъскрьсахъ, въскрьсахь, въскрьсахвъскрьса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскрьсавъскрьсахомъ, въскрьсахомь, въскрьсахом, въскрьсахмꙑвъскрьсастевъскрьсашѧ, въскрьсашѫ, въскрьсаша, въскрьсаше, въскрьсахѫвъскрьсаховѣвъскрьсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскрьсастевъскрьсаахъ, въскрьсахъ, въскрьсаахь, въскрьсахь, въскрьсаах, въскрьсахвъскрьсааше, въскрьсашевъскрьсааше, въскрьсашевъскрьсаахомъ, въскрьсахомъ, въскрьсаахомь, въскрьсахомь, въскрьсаахом, въскрьсахомвъскрьсаашете, въскрьсашете, въскрьсаасте, въскрьсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскрьсаахѫ, въскрьсахѫ, въскрьсаахѹ, въскрьсахѹвъскрьсааховѣ, въскрьсаховѣвъскрьсаашета, въскрьсашета, въскрьсааста, въскрьсаставъскрьсаашете, въскрьсашете, въскрьсаасте, въскрьсасте
въскрьсат -въскрьсаѭ -въскрьсаш несв Ставам, вдигам се от гроба, оживявам; възкръсвам а стнꙿно муро же обонꙗвъше мрьтв въскръсаѭтъ. на трехъ десꙙтехъ сьребрьнцѣхъ продаш С 425.25—26 въскръсатъ с н҄мъ сꙑ вь н҄емь. въкѹпѣ адамъ.  вьскрѣшатъ с н҄мъ гда нъ і многаꙗ тѣлеса С 471.1 Изч С Гр ἀνίσταμαι ἀνάστασις въскръсат Нвб Срв възкръсвам БТР АР РБЕ