Исторически речник
въскрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскратвъскрѫ, въскрѹвъскршвъскртъ, въскрть, въскртвъскрмъ, въскрмь, въскрм, въскрмовъскрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскрѧтъ, въскрѧть, въскрѧтвъскрвѣвъскртавъскртевъскрвъскр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскрмъ, въскрмь, въскрмвъскртевъскрвѣвъскртавъскрахъ, въскрахь, въскрахвъскра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскравъскрахомъ, въскрахомь, въскрахом, въскрахмꙑвъскрастевъскрашѧ, въскрашѫ, въскраша, въскраше, въскрахѫвъскраховѣвъскраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскрастевъскраахъ, въскрахъ, въскраахь, въскрахь, въскраах, въскрахвъскрааше, въскрашевъскрааше, въскрашевъскраахомъ, въскрахомъ, въскраахомь, въскрахомь, въскраахом, въскрахомвъскраашете, въскрашете, въскраасте, въскрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскраахѫ, въскрахѫ, въскраахѹ, въскрахѹвъскрааховѣ, въскраховѣвъскраашета, въскрашета, въскрааста, въскраставъскраашете, въскрашете, въскраасте, въскрасте
въскрат -въскрѫ -въскрш св Надам вик, извикам; завикам, закрещя, изкрещя  въскравъше же бѣахѫ въ кораб прꙁъвашꙙ корабл҄ꙙ на помоштꙗ мъ прт С 151.10  въскра весь народъ вьпѧ прьвꙑмъ гласомь С 36.21 пакꙑ въскра къ стоѧштмъ.  ꙁьрꙙштмъ к н҄емѹ народѹ глагол҄а. (!) вьꙁьрте на мꙙ С 154.19 вьꙁдвьше же сꙙ отъ ѹдесъ вьскрашꙙ велм С 33.18—19 тъгда же въскравъ стꙑ.  съ слъꙁам  въꙁдꙑханї бꙗше вь прьс своѧ глагол҄ꙙ. прост мꙙ брате С 524.25 С Гр κράζω ἀνακράζω ἀλαλάζω ὀλολύζω πράσσω вьскрат Нвб Срв [за]крещя, [из]крещя