Исторически речник
въскран҄  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
въскран҄ь, въскран҄, въскран҄е, въскран҄въскран҄ꙗго, въскран҄ꙗего, въскран҄ꙗаго, въскран҄ꙗго, въскран҄его, въскран҄ега, въскран҄ѣго, въскран҄ѣего, въскран҄ѣаго, въскран҄ѣго, въскран҄ѧго, въскран҄ѧего, въскран҄ѧаго, въскран҄ѧго, въскран҄говъскран҄юмѹ, въскран҄юемѹ, въскран҄юѹмѹ, въскран҄ююмѹ, въскран҄юмѹ, въскран҄емѹ, въскран҄мѹвъскран҄ь, въскран҄, въскран҄е, въскран҄въскран҄ꙗго, въскран҄ꙗего, въскран҄ꙗаго, въскран҄ꙗго, въскран҄его, въскран҄ега, въскран҄ѣго, въскран҄ѣего, въскран҄ѣаго, въскран҄ѣго, въскран҄ѧго, въскран҄ѧего, въскран҄ѧаго, въскран҄ѧго, въскран҄говъскран҄мь, въскран҄мь, въскран҄мъ, въскран҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
въскран҄мь, въскран҄мь, въскран҄мъ, въскран҄мъ, въскран҄емь, въскран҄емъ, въскран҄ѣмь, въскран҄ѣмъвъскран҄ь, въскран҄, въскран҄е, въскран҄въскран҄, въскран҄въскран҄хъ, въскран҄хъ, въскран҄хь, въскран҄хьвъскран҄мъ, въскран҄мъ, въскран҄мь, въскран҄мьвъскран҄ѧѧ, въскран҄ѩѧ, въскран҄ѧѩ, въскран҄ꙗѧ, въскран҄ѧꙗ, въскран҄ꙗꙗ, въскран҄ꙗа, въскран҄ее, въскран҄е, въскран҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
въскран҄м, въскран҄мвъскран҄хъ, въскран҄хъ, въскран҄хь, въскран҄хьвъскран҄ꙗꙗ, въскран҄ѣꙗ, въскран҄ꙗа, въскран҄ѣа, въскран҄ѣѣ, въскран҄ѧѧвъскран҄юювъскран҄ма, въскран҄мавъскран҄е, въскран҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
въскран҄ꙗго, въскран҄ꙗего, въскран҄ꙗаго, въскран҄ꙗго, въскран҄его, въскран҄ега, въскран҄ѣго, въскран҄ѣего, въскран҄ѣаго, въскран҄ѣго, въскран҄ѧго, въскран҄ѧего, въскран҄ѧаго, въскран҄ѧго, въскран҄говъскран҄юмѹ, въскран҄юемѹ, въскран҄юѹмѹ, въскран҄ююмѹ, въскран҄юмѹ, въскран҄емѹ, въскран҄мѹвъскран҄е, въскран҄еевъскран҄ꙗго, въскран҄ꙗего, въскран҄ꙗаго, въскран҄ꙗго, въскран҄его, въскран҄ега, въскран҄ѣго, въскран҄ѣего, въскран҄ѣаго, въскран҄ѣго, въскран҄ѧго, въскран҄ѧего, въскран҄ѧаго, въскран҄ѧго, въскран҄говъскран҄мь, въскран҄мь, въскран҄мъ, въскран҄мъвъскран҄мь, въскран҄мь, въскран҄мъ, въскран҄мъ, въскран҄емь, въскран҄емъ, въскран҄ѣмь, въскран҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
въскран҄е, въскран҄еевъскран҄ꙗꙗ, въскран҄ꙗа, въскран҄ꙗѧ, въскран҄ѧѧ, въскран҄ѣꙗ, въскран҄ѣа, въскран҄ѣѣвъскран҄хъ, въскран҄хъ, въскран҄хь, въскран҄хьвъскран҄мъ, въскран҄мъ, въскран҄мь, въскран҄мьвъскран҄ꙗꙗ, въскран҄ꙗа, въскран҄ꙗѧ, въскран҄ѧѧ, въскран҄ѣꙗ, въскран҄ѣа, въскран҄ѣѣвъскран҄м, въскран҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
въскран҄хъ, въскран҄хъ, въскран҄хь, въскран҄хьвъскран҄въскран҄юювъскран҄ма, въскран҄мавъскран҄ꙗꙗ, въскран҄ꙗа, въскран҄ѣꙗ, въскран҄ѣа, въскран҄ѣѣ, въскран҄ѧѧвъскран҄ѧѧ, въскран҄ѩѧ, въскран҄ее, въскран҄ѥѥ, въскран҄еѥ, въскран҄ꙗѧ, въскран҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
въскран҄, въскран҄евъскран҄ѭѭ, въскран҄еѭ, въскран҄ѧѧ, въскран҄ѩѧ, въскран҄юювъскран҄еѭ, въскран҄еѫ, въскран҄ѥѭ, въскран҄ѥѫ, въскран҄ѭѭ, въскран҄еѧ, въскран҄ею, въскран҄ѥѧ, въскран҄ѥювъскран҄, въскран҄ѣвъскран҄ѧѧ, въскран҄ѩѧ, въскран҄ее, въскран҄ѥѥ, въскран҄еѥ, въскран҄ꙗѧ, въскран҄ѧвъскран҄хъ, въскран҄хъ, въскран҄хь, въскран҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
въскран҄мъ, въскран҄мъ, въскран҄мь, въскран҄мьвъскран҄ѧѧ, въскран҄ѩѩ, въскран҄ѩѧ, въскран҄ꙗѧ, въскран҄ѭѭ, въскран҄ее, въскран҄ѥе, въскран҄ѧвъскран҄м, въскран҄мвъскран҄хъ, въскран҄хъ, въскран҄хь, въскран҄хьвъскран҄въскран҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
въскран҄ма, въскран҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
въскран҄ прил същ въскран҄ м ед ὁ πλησίον Близък, свой човек; ближният того рад слово нꙑ стъ богъ далъ  рѫцѣ  ноꙁѣ.  тѣлесьнѫѭ моштъ.  ѹмъ  съмꙑслъ. да вьсе то на наше съпасен.  на вьскран҄хъ ѹспѣхъ прнесѣмъ С 379.6—7 аште ѹправьн въскранꙗаго глагол҄еш. пробрꙙштеш ѧꙁꙑкъ подобꙙштъ сꙙ томѹ С 380.9—10 Изч С вьскран҄ Нвб Срв крайненец м ОА РБЕ ДА