Исторически речник
въсклонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсклонтвъсклонѭ, въсклонѧ, въсклонювъсклоншвъсклонтъ, въсклонть, въсклонтвъсклонмъ, въсклонмь, въсклонм, въсклонмовъсклонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсклонѧтъ, въсклонѧть, въсклонѧтвъсклонвѣвъсклонтавъсклонтевъсклонвъсклон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсклонмъ, въсклонмь, въсклонмвъсклонтевъсклонвѣвъсклонтавъсклонхъ, въсклонхь, въсклонхвъсклон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсклонвъсклонхомъ, въсклонхомь, въсклонхом, въсклонхмꙑвъсклонстевъсклоншѧ, въсклоншѫ, въсклонша, въсклонше, въсклонхѫвъсклонховѣвъсклонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсклонстевъсклонꙗахъ, въсклонѣахъ, въсклонаахъ, въсклонѣхъ, въсклонꙗхъ, въсклонѧахъ, въсклонѧхъ, въсклонꙗахь, въсклонѣахь, въсклонаахь, въсклонѣхь, въсклонꙗхь, въсклонѧахь, въсклонѧхь, въсклонꙗах, въсклонѣах, въсклонаах, въсклонѣх, въсклонꙗх, въсклонѧах, въсклонѧхвъсклонꙗаше, въсклонѣаше, въсклонааше, въсклонѣше, въсклонꙗше, въсклонѧаше, въсклонѧшевъсклонꙗаше, въсклонѣаше, въсклонааше, въсклонѣше, въсклонꙗше, въсклонѧаше, въсклонѧшевъсклонꙗахомъ, въсклонѣахомъ, въсклонаахомъ, въсклонѣхомъ, въсклонꙗхомъ, въсклонѧахомъ, въсклонѧхомъ, въсклонꙗахомь, въсклонѣахомь, въсклонаахомь, въсклонѣхомь, въсклонꙗхомь, въсклонѧахомь, въсклонѧхомь, въсклонꙗахом, въсклонѣахом, въсклонаахом, въсклонѣхом, въсклонꙗхом, въсклонѧахом, въсклонѧхомвъсклонꙗашете, въсклонѣашете, въсклонаашете, въсклонѣшете, въсклонꙗшете, въсклонꙗасте, въсклонѣасте, въсклонаасте, въсклонѣсте, въсклонꙗсте, въсклонѧасте, въсклонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсклонꙗахѫ, въсклонѣахѫ, въсклонаахѫ, въсклонѣхѫ, въсклонꙗхѫ, въсклонꙗахѹ, въсклонѣахѹ, въсклонаахѹ, въсклонѣхѹ, въсклонꙗхѹ, въсклонѧахѹ, въсклонѧхѹвъсклонꙗаховѣ, въсклонѣаховѣ, въсклонааховѣ, въсклонѣховѣ, въсклонꙗховѣ, въсклонѧаховѣ, въсклонѧховѣвъсклонꙗашета, въсклонѣашета, въсклонаашета, въсклонѣшета, въсклонꙗшета, въсклонꙗаста, въсклонѣаста, въсклонааста, въсклонѣста, въсклонꙗста, въсклонѧаста, въсклонѧставъсклонꙗашете, въсклонѣашете, въсклонаашете, въсклонѣшете, въсклонꙗшете, въсклонꙗасте, въсклонѣасте, въсклонаасте, въсклонѣсте, въсклонꙗсте, въсклонѧасте, въсклонѧсте
въсклонт -въсклонѭ -въсклонш св Изправя, повдигна, вдигна ꙇ отрѣш  отъ ѫꙁꙑ сеѩ непрѣꙁннꙑ. въсклон  отъ прѣклоненѣ непрѣꙁнна СЕ 40а 19 Изч СЕ Нвб Срв [от]клоня, клоня несв ОА ВА БТР РБЕ