Исторически речник
въсклкновень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въсклкновен, въсклкновеньвъсклкновенꙗ, въсклкновена, въсклкновеньꙗвъсклкновеню, въсклкновенѹ, въсклкновеньювъсклкновенмь, въсклкновеньмь, въсклкновенмъ, въсклкновеньмъ, въсклкновенмь, въсклкновенмъвъсклкновен, въсклкновень, въсклкновенвъсклкновенꙗ, въсклкновена, въсклкновеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въсклкновен, въсклкновень, въсклкновеневъсклкновенмъ, въсклкновеньмъ, въсклкновенмь, въсклкновеньмь, въсклкновенмъ, въсклкновенмь, въсклкновеномъ, въсклкновенамъвъсклкновен, въсклкновень, въсклкновен, въсклкновенмвъсклкновенхъ, въсклкновеньхъ, въсклкновенхь, въсклкновеньхь, въсклкновенхъ, въсклкновенхьвъсклкновен, въсклкновеньвъсклкновеню, въсклкновенѹ, въсклкновенью
NnDu
въсклкновенма, въсклкновеньма, въсклкновенма, въсклкновенма
въсклкновень -ꙗ ср Радостен вик, възглас, възклицание, възкликване въꙁіде бъ во вьсклкновенꙑ. гъ въ гласѣ трѫбьнѣ СП 46.6 Срв. А28а 5—6 жрътвѫ хваленье і въсклікновенъе поѭ і въспоѭ гю СП 26.6 Изч А СП Гр ἀλαλαγμός вьсклкновенъе въсклікновенъе Нвб възкликновение книж остар ВА