Исторически речник
въскладат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскладатвъскладаѭ, въскладаѫ, въскладаѧ, въскладаювъскладаш, въскладаеш, въскладаашвъскладатъ, въскладаетъ, въскладаатъ, въскладать, въскладаеть, въскладаать, въскладат, въскладает, въскладаатвъскладамъ, въскладаемъ, въскладаамъ, въскладамь, въскладаемь, въскладаамь, въскладам, въскладаем, въскладаам, въскладамо, въскладаемо, въскладаамовъскладате, въскладаете, въскладаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскладаѭтъ, въскладаѫтъ, въскладаѧтъ, въскладаютъ, въскладаѭть, въскладаѫть, въскладаѧть, въскладають, въскладаѭт, въскладаѫт, въскладаѧт, въскладаютвъскладавѣ, въскладаевѣ, въскладаавѣвъскладата, въскладаета, въскладаатавъскладате, въскладаете, въскладаатевъскладавъсклада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскладамъ, въскладамь, въскладамвъскладатевъскладавѣвъскладатавъскладахъ, въскладахь, въскладахвъсклада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскладавъскладахомъ, въскладахомь, въскладахом, въскладахмꙑвъскладастевъскладашѧ, въскладашѫ, въскладаша, въскладаше, въскладахѫвъскладаховѣвъскладаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскладастевъскладаахъ, въскладахъ, въскладаахь, въскладахь, въскладаах, въскладахвъскладааше, въскладашевъскладааше, въскладашевъскладаахомъ, въскладахомъ, въскладаахомь, въскладахомь, въскладаахом, въскладахомвъскладаашете, въскладашете, въскладаасте, въскладасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскладаахѫ, въскладахѫ, въскладаахѹ, въскладахѹвъскладааховѣ, въскладаховѣвъскладаашета, въскладашета, въскладааста, въскладаставъскладаашете, въскладашете, въскладаасте, въскладасте
въскладат -въскладаѭ -въскладаш несв Поставям, слагам върху нещо, натоварвам съвꙙꙁаѭтъ же брѣмена тѧжъка і не ѹдобъ носма і въскладаѭтъ на плеща ска ЗI Мт 23.4А Образно. ꙁапрѣщаетъ т гь. ꙇ ꙁгонтъ тѧ трѧсавце ... въскладаѭщѣ хѹлѫ на съдравааго СЕ 47b 16 Изч З А СЕ Гр ἐπιτίϑημι Нвб Срв клада ОА ВА АК ЕтМл ЕтБАН БТР АР