Исторически речник
въскакат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въскакатвъскаѫ, въскаѧ, въскаѹвъскаешвъскаетъ, въскаеть, въскаетвъскаемъ, въскаемь, въскаем, въскаемовъскаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въскаѫтъ, въскаѹтъ, въскаѫть, въскаѹть, въскаѫт, въскаѹтвъскаевѣвъскаетавъскаетевъскавъска
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въскамъ, въскаѣмъ, въскаамъ, въскамь, въскаѣмь, въскаамь, въскам, въскаѣм, въскаамвъскате, въскаѣте, въскаатевъскавѣ, въскаѣвѣ, въскаавѣвъската, въскаѣта, въскаатавъскакахъ, въскакахь, въскакахвъскака
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въскакавъскакахомъ, въскакахомь, въскакахом, въскакахмꙑвъскакастевъскакашѧ, въскакашѫ, въскакаша, въскакаше, въскакахѫвъскакаховѣвъскакаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въскакастевъскакаахъ, въскакахъ, въскакаахь, въскакахь, въскакаах, въскакахвъскакааше, въскакашевъскакааше, въскакашевъскакаахомъ, въскакахомъ, въскакаахомь, въскакахомь, въскакаахом, въскакахомвъскакаашете, въскакашете, въскакаасте, въскакасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въскакаахѫ, въскакахѫ, въскакаахѹ, въскакахѹвъскакааховѣ, въскакаховѣвъскакаашета, въскакашета, въскакааста, въскакаставъскакаашете, въскакашете, въскакаасте, въскакасте
въскакат -въскаѫ -въскаеш несв Връхлитам, нападам, налетявам [образно] да навꙑкнеш ꙗко же недостоно вьꙁемьѭтъ сто комъкан. въ тꙑ пае въскаетъ  вълаꙁтъ ꙙсто дꙗволъ С 421.6 Изч С Гр ἐπιπηδάω Нвб вскачам диал остар ВА НГер РБЕ