Исторически речник
въсверѣпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсверѣпѣтвъсверѣпѣѭ, въсверѣпѣѫ, въсверѣпѣѧ, въсверѣпѣювъсверѣпѣш, въсверѣпѣешвъсверѣпѣтъ, въсверѣпѣетъ, въсверѣпѣть, въсверѣпѣеть, въсверѣпѣт, въсверѣпѣетвъсверѣпѣмъ, въсверѣпѣемъ, въсверѣпѣмь, въсверѣпѣемь, въсверѣпѣм, въсверѣпѣем, въсверѣпѣмо, въсверѣпѣемовъсверѣпѣте, въсверѣпѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсверѣпѣѭтъ, въсверѣпѣѫтъ, въсверѣпѣѧтъ, въсверѣпѣютъ, въсверѣпѣѭть, въсверѣпѣѫть, въсверѣпѣѧть, въсверѣпѣють, въсверѣпѣѭт, въсверѣпѣѫт, въсверѣпѣѧт, въсверѣпѣютвъсверѣпѣвѣ, въсверѣпѣевѣвъсверѣпѣта, въсверѣпѣетавъсверѣпѣте, въсверѣпѣетевъсверѣпѣвъсверѣпѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсверѣпѣмъ, въсверѣпѣмь, въсверѣпѣмвъсверѣпѣтевъсверѣпѣвѣвъсверѣпѣтавъсверѣпѣхъ, въсверѣпѣхь, въсверѣпѣхвъсверѣпѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсверѣпѣвъсверѣпѣхомъ, въсверѣпѣхомь, въсверѣпѣхом, въсверѣпѣхмꙑвъсверѣпѣстевъсверѣпѣшѧ, въсверѣпѣшѫ, въсверѣпѣша, въсверѣпѣше, въсверѣпѣхѫвъсверѣпѣховѣвъсверѣпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсверѣпѣстевъсверѣпѣахъ, въсверѣпѣхъ, въсверѣпѣахь, въсверѣпѣхь, въсверѣпѣах, въсверѣпѣхвъсверѣпѣаше, въсверѣпѣшевъсверѣпѣаше, въсверѣпѣшевъсверѣпѣахомъ, въсверѣпѣхомъ, въсверѣпѣахомь, въсверѣпѣхомь, въсверѣпѣахом, въсверѣпѣхомвъсверѣпѣашете, въсверѣпѣшете, въсверѣпѣасте, въсверѣпѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсверѣпѣахѫ, въсверѣпѣхѫ, въсверѣпѣахѹ, въсверѣпѣхѹвъсверѣпѣаховѣ, въсверѣпѣховѣвъсверѣпѣашета, въсверѣпѣшета, въсверѣпѣаста, въсверѣпѣставъсверѣпѣашете, въсверѣпѣшете, въсверѣпѣасте, въсверѣпѣсте
въсверѣпѣт -въсверѣпѣѭ -въсверѣпѣш св За море, морски вълни — разбушувам се, освирепея такожде  моръскаа страна. како вꙑнѫ хвал тѧ. сътворьшааго. въсверѣпѣвъше бо влънам. съ ꙁемⷧ(е)ѭ сѧ боретъ СЕ 1а 17—18 Изч СЕ Гр ὀρίνομαι Нвб Срв [о]сверепея остар ВА ДА