Исторически речник
въпѹстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въпѹсттвъпѹщѫ, въпѹщѹвъпѹстшвъпѹсттъ, въпѹстть, въпѹсттвъпѹстмъ, въпѹстмь, въпѹстм, въпѹстмовъпѹстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въпѹстѧтъ, въпѹстѧть, въпѹстѧтвъпѹствѣвъпѹсттавъпѹсттевъпѹствъпѹст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въпѹстмъ, въпѹстмь, въпѹстмвъпѹсттевъпѹствѣвъпѹсттавъпѹстхъ, въпѹстхь, въпѹстхвъпѹст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въпѹствъпѹстхомъ, въпѹстхомь, въпѹстхом, въпѹстхмꙑвъпѹстстевъпѹстшѧ, въпѹстшѫ, въпѹстша, въпѹстше, въпѹстхѫвъпѹстховѣвъпѹстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въпѹстстевъпѹщаахъ, въпѹстѣхъ, въпѹщаахь, въпѹстѣхь, въпѹщаах, въпѹстѣхвъпѹщааше, въпѹстѣшевъпѹщааше, въпѹстѣшевъпѹщаахомъ, въпѹстѣхомъ, въпѹщаахомь, въпѹстѣхомь, въпѹщаахом, въпѹстѣхомвъпѹщаашете, въпѹстѣшете, въпѹщаасте, въпѹстѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въпѹщаахѫ, въпѹстѣхѫ, въпѹщаахѹ, въпѹстѣхѹвъпѹщааховѣ, въпѹстѣховѣвъпѹщаашета, въпѹстѣшета, въпѹщааста, въпѹстѣставъпѹщаашете, въпѹстѣшете, въпѹщаасте, въпѹстѣсте
въпѹстт -въпѹщѫ -въпѹстш св Пусна някого да влезе някъде дьнесь спаде с породꙑ. дьнесь пакꙑ въпѹштенъ бꙑстъ С 429.16 Изч С Гр εἰσάγω Нвб впуста остар НГер впусна [се] ОА ВА БТР АР ДА впустя диал РБЕ впущя диал ДА