Исторически речник
въпрашат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въпрашатвъпрашаѭ, въпрашаѫ, въпрашаѧ, въпрашаювъпрашаш, въпрашаеш, въпрашаашвъпрашатъ, въпрашаетъ, въпрашаатъ, въпрашать, въпрашаеть, въпрашаать, въпрашат, въпрашает, въпрашаатвъпрашамъ, въпрашаемъ, въпрашаамъ, въпрашамь, въпрашаемь, въпрашаамь, въпрашам, въпрашаем, въпрашаам, въпрашамо, въпрашаемо, въпрашаамовъпрашате, въпрашаете, въпрашаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въпрашаѭтъ, въпрашаѫтъ, въпрашаѧтъ, въпрашаютъ, въпрашаѭть, въпрашаѫть, въпрашаѧть, въпрашають, въпрашаѭт, въпрашаѫт, въпрашаѧт, въпрашаютвъпрашавѣ, въпрашаевѣ, въпрашаавѣвъпрашата, въпрашаета, въпрашаатавъпрашате, въпрашаете, въпрашаатевъпрашавъпраша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въпрашамъ, въпрашамь, въпрашамвъпрашатевъпрашавѣвъпрашатавъпрашахъ, въпрашахь, въпрашахвъпраша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въпрашавъпрашахомъ, въпрашахомь, въпрашахом, въпрашахмꙑвъпрашастевъпрашашѧ, въпрашашѫ, въпрашаша, въпрашаше, въпрашахѫвъпрашаховѣвъпрашаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въпрашастевъпрашаахъ, въпрашахъ, въпрашаахь, въпрашахь, въпрашаах, въпрашахвъпрашааше, въпрашашевъпрашааше, въпрашашевъпрашаахомъ, въпрашахомъ, въпрашаахомь, въпрашахомь, въпрашаахом, въпрашахомвъпрашаашете, въпрашашете, въпрашаасте, въпрашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въпрашаахѫ, въпрашахѫ, въпрашаахѹ, въпрашахѹвъпрашааховѣ, въпрашаховѣвъпрашаашета, въпрашашета, въпрашааста, въпрашаставъпрашаашете, въпрашашете, въпрашаасте, въпрашасте
въпрашат -въпрашаѭ -въпрашаш несв 1. Задавам въпрос, питам, запитвам ꙇ въпрашаше  како т естъ ꙇмѧ М Мк 5.9 З прде еднъ ꙇ ... въпрашааше . ѹтелю благꙑ. то сътворѭ да жвотъ вѣънꙑ наслѣдъствѹѭ М Мк 10.17 З ꙇ въ домѹ пакꙑ ѹенц его о семъ въпрашаахѫ  М Мк 10.10 З въставъше на мѩ сьвѣдѣтеле неправедьні. їхъже не съвѣдѣахъ въпрашаахѫ мѩ СП 34.11  въпрашаетъ . ꙇерѣ глѧ. вьпрошене. ьто прде братре прпадаѩ къ стѹмѹ олътарю СЕ 86b 17 анѳупатъ въпраша. кѫѭ вѣрѫ маш С 139.22 беꙁъ лъжꙙ отъвѣштавата намъ. о н҄емъже въпрашамъ ваю С 257.12—13  въпрашамъ пото не пожьреш. отъвѣшта глагол҄ꙙ. ꙗко бога мамъ гоже ... ст навꙑкохъ С 252.27 2. Подлагам на разпит, разпитвам повѣжд намъ хе. кꙿто естъ бвꙑ тѧ. стоѣвꙑ на сѫдщ мѫмъ. ꙇ въпрашаемꙑ вꙿсѭ нощь стѹденѫѭ. на дворѣ каафнѣ СЕ 48а 22  прведенъ бꙑвъ піѡн. сѣдшѹ антупатѹ на сѫдшт. въпрашат  наꙙ. то сꙙ нарцаш С 139.18—19 кнꙙꙁъ ... повелѣ терентꙗ  афркана маѯма же  помпꙗ. въ вънѫтрьн҄ѫ тьмнцѫ вьврѣшт ... рекъ. нѣ въ кꙑ дьнь въпрашаѭ хъ С 177.17 повелѣ свꙙтааго вест на сѫдште. да прѣдъ народомъ въпрашатъ го С 230.29 тъгда раꙁгнѣвашꙙ сѧ старѣшнꙑ вльшъскꙑѧ ...  рѣшꙙ не вьпрашамъ го нꙑнꙗ. да не нктоже ... ѹслꙑшꙙтъ таковꙑхъ словесъ го С 263.10 3. Моля някого, предлагам някому да извърши нещо се старѣ васъ ѹктімонъ въдастъ сꙙ.  жрътвѫ сътвор. ѹвѣштате сꙙ  вꙑ. въпрашаѭтъ бо васъ лепдонъ.  еуктмонъ С 136.28 М З А СК Б СП СЕ С Гр ἐρωτάω ἐπερωτάω διερωτάω πυνϑάνομαι ἐξετάζω ἀνακρίνω ἀκούω ἀποκρίνω εἰς τὴν κρίσιν καϑίζω. [вар. ὑβρίζω] вьпрашат Нвб Срв прашам диал ДА