Исторически речник
въправьдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въправьдтвъправьждѫ, въправьждѹвъправьдшвъправьдтъ, въправьдть, въправьдтвъправьдмъ, въправьдмь, въправьдм, въправьдмовъправьдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въправьдѧтъ, въправьдѧть, въправьдѧтвъправьдвѣвъправьдтавъправьдтевъправьдвъправьд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въправьдмъ, въправьдмь, въправьдмвъправьдтевъправьдвѣвъправьдтавъправьдхъ, въправьдхь, въправьдхвъправьд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въправьдвъправьдхомъ, въправьдхомь, въправьдхом, въправьдхмꙑвъправьдстевъправьдшѧ, въправьдшѫ, въправьдша, въправьдше, въправьдхѫвъправьдховѣвъправьдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въправьдстевъправьждаахъ, въправьждахъ, въправьжахъ, въправьждаахь, въправьждахь, въправьжахь, въправьждаах, въправьждах, въправьжахвъправьждааше, въправьждаше, въправьжашевъправьждааше, въправьждаше, въправьжашевъправьждаахомъ, въправьждахомъ, въправьжахомъ, въправьждаахомь, въправьждахомь, въправьжахомь, въправьждаахом, въправьждахом, въправьжахомвъправьждаашете, въправьждашете, въправьжашете, въправьждаасте, въправьждасте, въправьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въправьждаахѫ, въправьждахѫ, въправьжахѫ, въправьждаахѹ, въправьждахѹ, въправьжахѹвъправьждааховѣ, въправьждаховѣ, въправьжаховѣвъправьждаашета, въправьждашета, въправьжашета, въправьждааста, въправьждаста, въправьжаставъправьждаашете, въправьждашете, въправьжашете, въправьждаасте, въправьждасте, въправьжасте
въправьдт -въправьждѫ -въправьдш св Обявя, счета, сметна някого за праведен тꙑ бо с сътворлъ господ небо  ꙁемьѭ ... тꙑ бо освꙙт обраꙁъ отрока свого ꙁаклана бе ꙁълобꙑ авел҄а ... твоѭ же вол҄еѭ въꙁдръжанімъ їѡсфъ пльтьнꙑѧ побѣді страст ... тако вьс въправьдвъше сꙙ. хвалꙙтъ тебе прославьшааго ѧ бога С 232.24—25 въправьдт сѧ Изч С Гр δικαιόω Нвб Срв [о]правдая ОА ВА БТР АР