Исторически речник
въплът  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въплътвъплъѫ, въплъѹвъплъшвъплътъ, въплъть, въплътвъплъмъ, въплъмь, въплъм, въплъмовъплъте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въплъѧтъ, въплъѧть, въплъѧтвъплъвѣвъплътавъплътевъплъвъплъ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въплъмъ, въплъмь, въплъмвъплътевъплъвѣвъплътавъплъхъ, въплъхь, въплъхвъплъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въплъвъплъхомъ, въплъхомь, въплъхом, въплъхмꙑвъплъстевъплъшѧ, въплъшѫ, въплъша, въплъше, въплъхѫвъплъховѣвъплъста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въплъстевъплъаахъ, въплъахъ, въплъаахь, въплъахь, въплъаах, въплъахвъплъааше, въплъашевъплъааше, въплъашевъплъаахомъ, въплъахомъ, въплъаахомь, въплъахомь, въплъаахом, въплъахомвъплъаашете, въплъашете, въплъаасте, въплъасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въплъаахѫ, въплъахѫ, въплъаахѹ, въплъахѹвъплъааховѣ, въплъаховѣвъплъаашета, въплъашета, въплъааста, въплъаставъплъаашете, въплъашете, въплъаасте, въплъасте
въплът -въплъѫ -въплъш св Опълча, насъскам, настроя срещу някого  прлагааше сꙙ сло вѣрѹѭштхъ по вьсꙙ дьн. сконьнꙑ же вѣрьнꙑхъ родѹ. ꙁълодѣ ꙁавдꙙ дꙗволъ.  на тꙑѧ въплъ. вѣрѹѭштꙙ мѹ ждовꙑ  елнꙑ С 538.21 Изч С Нвб Срв [о]пълча [се] ОА ВА БТР АР