Исторически речник
въплъень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въплъен, въплъеньвъплъенꙗ, въплъена, въплъеньꙗвъплъеню, въплъенѹ, въплъеньювъплъенмь, въплъеньмь, въплъенмъ, въплъеньмъ, въплъенмь, въплъенмъвъплъен, въплъень, въплъенвъплъенꙗ, въплъена, въплъеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въплъен, въплъень, въплъеневъплъенмъ, въплъеньмъ, въплъенмь, въплъеньмь, въплъенмъ, въплъенмь, въплъеномъ, въплъенамъвъплъен, въплъень, въплъен, въплъенмвъплъенхъ, въплъеньхъ, въплъенхь, въплъеньхь, въплъенхъ, въплъенхьвъплъен, въплъеньвъплъеню, въплъенѹ, въплъенью
NnDu
въплъенма, въплъеньма, въплъенма, въплъенма
въплъень -ꙗ ср Строяване в боен ред [за войска] ꙗкоже бо вельгласънаꙗ трѫба трѫбꙙшт вьставьꙗтъ многꙑ. на въплъен рат С 206.24 Изч С Гр παράταξις въплъен Нвб Срв [о]пълчение ОА ВА БТР