Исторически речник
въплакат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въплакатвъплаѫ, въплаѧ, въплаѹвъплаешвъплаетъ, въплаеть, въплаетвъплаемъ, въплаемь, въплаем, въплаемовъплаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въплаѫтъ, въплаѹтъ, въплаѫть, въплаѹть, въплаѫт, въплаѹтвъплаевѣвъплаетавъплаетевъплавъпла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въпламъ, въплаѣмъ, въплаамъ, въпламь, въплаѣмь, въплаамь, въплам, въплаѣм, въплаамвъплате, въплаѣте, въплаатевъплавѣ, въплаѣвѣ, въплаавѣвъплата, въплаѣта, въплаатавъплакахъ, въплакахь, въплакахвъплака
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въплакавъплакахомъ, въплакахомь, въплакахом, въплакахмꙑвъплакастевъплакашѧ, въплакашѫ, въплакаша, въплакаше, въплакахѫвъплакаховѣвъплакаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въплакастевъплакаахъ, въплакахъ, въплакаахь, въплакахь, въплакаах, въплакахвъплакааше, въплакашевъплакааше, въплакашевъплакаахомъ, въплакахомъ, въплакаахомь, въплакахомь, въплакаахом, въплакахомвъплакаашете, въплакашете, въплакаасте, въплакасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въплакаахѫ, въплакахѫ, въплакаахѹ, въплакахѹвъплакааховѣ, въплакаховѣвъплакаашета, въплакашета, въплакааста, въплакаставъплакаашете, въплакашете, въплакаасте, въплакасте
въплакат -въплаѫ -въплаеш св Заплача, заридая ште же мало дьн.  їдѫ къ господѹ момѹ. тꙑ же ꙁълоꙁьлѣ въплаеш. ꙗко не въсхотѣ ѹвѣдѣт стннааго ба С 115.24 Изч С Гр οἰμώζω Нвб Срв [из]плача, [за]плача ОА ВА АК НГер АР РБЕ