Исторически речник
въпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въптвъпѭ, въпьѭ, въпѫ, въпьѫ, въпю, въпьѧ, въпьювъпш, въпьш, въпешвъптъ, въпьтъ, въпетъ, въпть, въпьть, въпеть, въпт, въпьт, въпетвъпмъ, въпьмъ, въпемъ, въпмь, въпьмь, въпемь, въпм, въпьм, въпем, въпмо, въпьмо, въпемовъпте, въпьте, въпете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въпѭтъ, въпьѭтъ, въпѫтъ, въпьѫтъ, въпѧтъ, въпьѧтъ, въпютъ, въпьютъ, въпѭть, въпьѭть, въпѫть, въпьѫть, въпѧть, въпьѧть, въпють, въпьють, въпѭт, въпьѭт, въпѫт, въпьѫт, въпѧт, въпьѧт, въпют, въпьютвъпвѣ, въпьвѣ, въпевѣвъпта, въпьта, въпетавъпте, въпьте, въпетевъп, въпвъп, въп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въпмъ, въпꙗмъ, въпамъ, въпѣмъ, въпмь, въпꙗмь, въпѣмь, въпм, въпꙗм, въпѣмвъпте, въпꙗте, въпатевъпвѣвъптавъпхъ, въпхь, въпхвъп, въптъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въп, въптъвъпхомъ, въпхомь, въпхом, въпхмꙑвъпстевъпшѧ, въпшѫ, въпша, въпше, въпхѫвъпховѣвъпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въпстевъпꙗахъ, въпꙗхъ, въпаахъ, въпахъ, въпьꙗхъ, въпѣхъ, въпьѣхъ, въпꙗахь, въпꙗхь, въпаахь, въпахь, въпьꙗхь, въпѣхь, въпьѣхь, въпꙗах, въпꙗх, въпаах, въпах, въпьꙗх, въпѣх, въпьѣх, въпѧхъ, въпѧхь, въпѧхвъпꙗаше, въпꙗше, въпааше, въпаше, въпьꙗше, въпѣше, въпьѣше, въпѧшевъпꙗаше, въпꙗше, въпааше, въпаше, въпьꙗше, въпѣше, въпьѣше, въпѧшевъпꙗахомъ, въпꙗхомъ, въпаахомъ, въпахомъ, въпьꙗхомъ, въпѣхомъ, въпьѣхомъ, въпꙗахомь, въпꙗхомь, въпаахомь, въпахомь, въпьꙗхомь, въпѣхомь, въпьѣхомь, въпꙗахом, въпꙗхом, въпаахом, въпахом, въпьꙗхом, въпѣхом, въпьѣхом, въпѧхомъ, въпѧхомь, въпѧхомвъпꙗашете, въпꙗшете, въпаашете, въпашете, въпьꙗшете, въпѣшете, въпьѣшете, въпꙗасте, въпꙗсте, въпьꙗсте, въпаасте, въпасте, въпѣсте, въпьѣсте, въпѧшете, въпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въпꙗахѫ, въпꙗхѫ, въпаахѫ, въпахѫ, въпьꙗхѫ, въпѣхѫ, въпьѣхѫ, въпꙗахѹ, въпꙗхѹ, въпаахѹ, въпахѹ, въпьꙗхѹ, въпѣхѹ, въпьѣхѹ, въпѧхѹвъпꙗаховѣ, въпꙗховѣ, въпьꙗховѣ, въпѣховѣ, въпьѣховѣ, въпѧховѣ, въпааховѣ, въпаховѣвъпꙗашета, въпꙗшета, въпаашете, въпашете, въпьꙗшета, въпѣшета, въпьѣшета, въпꙗаста, въпꙗста, въпааста, въпаста, въпьꙗста, въпѣста, въпьѣста, въпѧшета, въпѧставъпꙗашете, въпꙗшете, въпаашете, въпашете, въпьꙗшете, въпѣшете, въпьѣшете, въпꙗасте, въпꙗсте, въпаасте, въпасте, въпьꙗсте, въпѣсте, въпьѣсте, въпѧшете, въпѧсте
въпт -въпьѭ -въпьш несв Надавам силен глас, викам високо или с чувство, провиквам се народ же ꙁапрѣтшѧ ма да ѹмлъте. она же пае въпѣшете глѭшта. помлѹ нꙑ г снѹ двъ М Мт 20.31А ѣкоже естъ псано въ кънгахъ словесъ. саѩ пкⷬ҇а глшта. гласъ въпѭштааго въ пѹстꙑн. ѹготовате пѫть гнь М Лк 3.4 З А СК он же въпѣхѫ въꙁьм въꙁьм пропьн  М Йо 19.15 З А СК Б ммоде іс.  вь слѣдь его дѣста в҃ слѣпьца. вьпѭща  глѫща. помлѹі нꙑ снѹ двъ СК Мт 9.27 да вꙿс вьпемъ т. радѹ сѧ едное спене дшамъ нашмъ СЕ 84b 12 ꙇ се глѧ блаженꙑ дадъ въпьетъ К 7а 29—30 егда отрокꙑ ѡсанна въ вꙑшьн҄хъ вьпѭштꙙ цръкꙑ въстрѫбтъ С 332.16 въсплакавꙿш горцѣ  въꙁдъхнѫвꙿш прпаде къ ногама стааго.  рѫкама свома бѭшт сꙙ въ прьс вьпꙗше. ѹ горе мьнѣ окаанѣ С 517.6 прѣжде въпт προανακράζω Предварително възгласявам, пророкувам тѣмже ꙗвѣ прѣжде вьпꙗше саа к н҄мъ глагол҄ꙙ. глѹс слꙑште.  слѣп проꙁрате вдѣт С 323.1—2 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр βοάω ἀναβοάω ἐκβοάω κράζω ἀνακράζω διακράζω κραυγάζω ἐπιφωνέω ἀλαλάζω ἐπιβοάω λέγω ἀνάκλησις вьпт Нвб въпия книж остар ОА ВА ЕтМл БТР РБЕ вопия книж остар ОА ВА РБЕ