Исторически речник
въпеалт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въпеалт сѧвъпеалѭ, въпеалѧ, въпеалювъпеалшвъпеалтъ, въпеалть, въпеалтвъпеалмъ, въпеалмь, въпеалм, въпеалмовъпеалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въпеалѧтъ, въпеалѧть, въпеалѧтвъпеалвѣвъпеалтавъпеалтевъпеалвъпеал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въпеалмъ, въпеалмь, въпеалмвъпеалтевъпеалвѣвъпеалтавъпеалхъ, въпеалхь, въпеалхвъпеал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въпеалвъпеалхомъ, въпеалхомь, въпеалхом, въпеалхмꙑвъпеалстевъпеалшѧ, въпеалшѫ, въпеалша, въпеалше, въпеалхѫвъпеалховѣвъпеалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въпеалстевъпеалꙗахъ, въпеалѣахъ, въпеалаахъ, въпеалѣхъ, въпеалꙗхъ, въпеалѧахъ, въпеалѧхъ, въпеалꙗахь, въпеалѣахь, въпеалаахь, въпеалѣхь, въпеалꙗхь, въпеалѧахь, въпеалѧхь, въпеалꙗах, въпеалѣах, въпеалаах, въпеалѣх, въпеалꙗх, въпеалѧах, въпеалѧхвъпеалꙗаше, въпеалѣаше, въпеалааше, въпеалѣше, въпеалꙗше, въпеалѧаше, въпеалѧшевъпеалꙗаше, въпеалѣаше, въпеалааше, въпеалѣше, въпеалꙗше, въпеалѧаше, въпеалѧшевъпеалꙗахомъ, въпеалѣахомъ, въпеалаахомъ, въпеалѣхомъ, въпеалꙗхомъ, въпеалѧахомъ, въпеалѧхомъ, въпеалꙗахомь, въпеалѣахомь, въпеалаахомь, въпеалѣхомь, въпеалꙗхомь, въпеалѧахомь, въпеалѧхомь, въпеалꙗахом, въпеалѣахом, въпеалаахом, въпеалѣхом, въпеалꙗхом, въпеалѧахом, въпеалѧхомвъпеалꙗашете, въпеалѣашете, въпеалаашете, въпеалѣшете, въпеалꙗшете, въпеалꙗасте, въпеалѣасте, въпеалаасте, въпеалѣсте, въпеалꙗсте, въпеалѧасте, въпеалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въпеалꙗахѫ, въпеалѣахѫ, въпеалаахѫ, въпеалѣхѫ, въпеалꙗхѫ, въпеалꙗахѹ, въпеалѣахѹ, въпеалаахѹ, въпеалѣхѹ, въпеалꙗхѹ, въпеалѧахѹ, въпеалѧхѹвъпеалꙗаховѣ, въпеалѣаховѣ, въпеалааховѣ, въпеалѣховѣ, въпеалꙗховѣ, въпеалѧаховѣ, въпеалѧховѣвъпеалꙗашета, въпеалѣашета, въпеалаашета, въпеалѣшета, въпеалꙗшета, въпеалꙗаста, въпеалѣаста, въпеалааста, въпеалѣста, въпеалꙗста, въпеалѧаста, въпеалѧставъпеалꙗашете, въпеалѣашете, въпеалаашете, въпеалѣшете, въпеалꙗшете, въпеалꙗасте, въпеалѣасте, въпеалаасте, въпеалѣсте, въпеалꙗсте, въпеалѧасте, въпеалѧсте
въпеалт сѧ -въпеалѭ сѧ -въпеалш сѧ св Опечаля се, натъжа се томѹ же о семь ꙁѣло въпеалвъшѹ сꙙ. раꙁгънат пеаль хотꙙ старцѹ рѣхъ С 297.21 Изч С Гр λυπέομαι Нвб Срв [о]печаля се ОА ВА АК НГер БТР