Исторически речник
въперт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въпертвъперѭ, въперѧ, въперювъпершвъпертъ, въперть, въпертвъпермъ, въпермь, въперм, въпермовъперте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въперѧтъ, въперѧть, въперѧтвъпервѣвъпертавъпертевъпервъпер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въпермъ, въпермь, въпермвъпертевъпервѣвъпертавъперхъ, въперхь, въперхвъпер
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въпервъперхомъ, въперхомь, въперхом, въперхмꙑвъперстевъпершѧ, въпершѫ, въперша, въперше, въперхѫвъперховѣвъперста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въперстевъперꙗахъ, въперѣахъ, въпераахъ, въперѣхъ, въперꙗхъ, въперѧахъ, въперѧхъ, въперꙗахь, въперѣахь, въпераахь, въперѣхь, въперꙗхь, въперѧахь, въперѧхь, въперꙗах, въперѣах, въпераах, въперѣх, въперꙗх, въперѧах, въперѧхвъперꙗаше, въперѣаше, въперааше, въперѣше, въперꙗше, въперѧаше, въперѧшевъперꙗаше, въперѣаше, въперааше, въперѣше, въперꙗше, въперѧаше, въперѧшевъперꙗахомъ, въперѣахомъ, въпераахомъ, въперѣхомъ, въперꙗхомъ, въперѧахомъ, въперѧхомъ, въперꙗахомь, въперѣахомь, въпераахомь, въперѣхомь, въперꙗхомь, въперѧахомь, въперѧхомь, въперꙗахом, въперѣахом, въпераахом, въперѣхом, въперꙗхом, въперѧахом, въперѧхомвъперꙗашете, въперѣашете, въпераашете, въперѣшете, въперꙗшете, въперꙗасте, въперѣасте, въпераасте, въперѣсте, въперꙗсте, въперѧасте, въперѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въперꙗахѫ, въперѣахѫ, въпераахѫ, въперѣхѫ, въперꙗхѫ, въперꙗахѹ, въперѣахѹ, въпераахѹ, въперѣхѹ, въперꙗхѹ, въперѧахѹ, въперѧхѹвъперꙗаховѣ, въперѣаховѣ, въперааховѣ, въперѣховѣ, въперꙗховѣ, въперѧаховѣ, въперѧховѣвъперꙗашета, въперѣашета, въпераашета, въперѣшета, въперꙗшета, въперꙗаста, въперѣаста, въперааста, въперѣста, въперꙗста, въперѧаста, въперѧставъперꙗашете, въперѣашете, въпераашете, въперѣшете, въперꙗшете, въперꙗасте, въперѣасте, въпераасте, въперѣсте, въперꙗсте, въперѧасте, въперѧсте
въперт -въперѭ -въперш св Окриля  навꙑкнѫтъ ꙗко плѣвома сть сьмрьть. да сꙙ стрꙙсѫтъ гроб. а мрьтв въперен бѫдѫтъ на вьстан С 425.2 Изч С Гр πτερόω Нвб Срв [о]перя, [о]перен ОА ВА