Исторически речник
въпадень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въпаден, въпаденьвъпаденꙗ, въпадена, въпаденьꙗвъпаденю, въпаденѹ, въпаденьювъпаденмь, въпаденьмь, въпаденмъ, въпаденьмъ, въпаденмь, въпаденмъвъпаден, въпадень, въпаденвъпаденꙗ, въпадена, въпаденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въпаден, въпадень, въпаденевъпаденмъ, въпаденьмъ, въпаденмь, въпаденьмь, въпаденмъ, въпаденмь, въпаденомъ, въпаденамъвъпаден, въпадень, въпаден, въпаденмвъпаденхъ, въпаденьхъ, въпаденхь, въпаденьхь, въпаденхъ, въпаденхьвъпаден, въпаденьвъпаденю, въпаденѹ, въпаденью
NnDu
въпаденма, въпаденьма, въпаденма, въпаденма
въпадень -ꙗ ср Падане, изпадане ꙇ цѣл  отъ одръжѧщѧѩ тѣлесънꙑѩ болѣꙁн. ꙇ отъ трѫда сего ꙁъм . ѣко въпаденѣ стѹденааго СЕ 31b 10—11 Изч СЕ въпаден Нвб впадение книж остар ВА НГер РБЕ