Исторически речник
въпадат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въпадатвъпадаѭ, въпадаѫ, въпадаѧ, въпадаювъпадаш, въпадаеш, въпадаашвъпадатъ, въпадаетъ, въпадаатъ, въпадать, въпадаеть, въпадаать, въпадат, въпадает, въпадаатвъпадамъ, въпадаемъ, въпадаамъ, въпадамь, въпадаемь, въпадаамь, въпадам, въпадаем, въпадаам, въпадамо, въпадаемо, въпадаамовъпадате, въпадаете, въпадаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въпадаѭтъ, въпадаѫтъ, въпадаѧтъ, въпадаютъ, въпадаѭть, въпадаѫть, въпадаѧть, въпадають, въпадаѭт, въпадаѫт, въпадаѧт, въпадаютвъпадавѣ, въпадаевѣ, въпадаавѣвъпадата, въпадаета, въпадаатавъпадате, въпадаете, въпадаатевъпадавъпада
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въпадамъ, въпадамь, въпадамвъпадатевъпадавѣвъпадатавъпадахъ, въпадахь, въпадахвъпада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въпадавъпадахомъ, въпадахомь, въпадахом, въпадахмꙑвъпадастевъпадашѧ, въпадашѫ, въпадаша, въпадаше, въпадахѫвъпадаховѣвъпадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въпадастевъпадаахъ, въпадахъ, въпадаахь, въпадахь, въпадаах, въпадахвъпадааше, въпадашевъпадааше, въпадашевъпадаахомъ, въпадахомъ, въпадаахомь, въпадахомь, въпадаахом, въпадахомвъпадаашете, въпадашете, въпадаасте, въпадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въпадаахѫ, въпадахѫ, въпадаахѹ, въпадахѹвъпадааховѣ, въпадаховѣвъпадаашета, въпадашета, въпадааста, въпадаставъпадаашете, въпадашете, въпадаасте, въпадасте
въпадат -въпадаѭ -въпадаш несв 1. Падам, изпадам в нещо г помлѹі сна моего. ꙗко на новъ мⷰ҇ѣ бѣстъ с.  ꙁлѣ страждетъ. множцеѭ въпадаетъ въ огнь.  множцеѭ въ водѫ СК Мт 17.15 2. Отдавам се [на грях, блудство и под.] ꙇ не раꙁѹмѣѩ съгрѣшхъ ... врагомь ꙁълѣ прѣльщаемъ. прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ. ꙇ прѣлюбодѣанѣ СЕ 68а 20—21 тꙑ бо ес бъ. повелѣвъ въпадаѭщмъ въ грѣхꙑ. седмь десѧтъ кратъ.  седмцеѭ. ꙇмьже ѣко веле твое. тако  млость твоѣ СЕ 75b 17—18 въпадаѭще въ напасть οἱ ἐπηρεαζόμενοι Тези, които се изкушават велеменънаа прѣмѫдрость. ое авле сѧ. вельм послѹшаѩ. въпадаѭщхъ въ напасть. ꙇ просвѣще сѣдѧщѧѩ въ тъмѣ ... послѹша насъ СЕ 63b 19 Изч СК СЕ Гр πίπτω περιπίπτω Нвб впадам книж остар ВА НГер ЕтМл РБЕ Срв впадвам остар ВА ЕтМл впаднувам остар ЕтМл