Исторически речник
въорѫжат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въорѫжат сѧвъорѫжаѭ, въорѫжаѫ, въорѫжаѧ, въорѫжаювъорѫжаш, въорѫжаеш, въорѫжаашвъорѫжатъ, въорѫжаетъ, въорѫжаатъ, въорѫжать, въорѫжаеть, въорѫжаать, въорѫжат, въорѫжает, въорѫжаатвъорѫжамъ, въорѫжаемъ, въорѫжаамъ, въорѫжамь, въорѫжаемь, въорѫжаамь, въорѫжам, въорѫжаем, въорѫжаам, въорѫжамо, въорѫжаемо, въорѫжаамовъорѫжате, въорѫжаете, въорѫжаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въорѫжаѭтъ, въорѫжаѫтъ, въорѫжаѧтъ, въорѫжаютъ, въорѫжаѭть, въорѫжаѫть, въорѫжаѧть, въорѫжають, въорѫжаѭт, въорѫжаѫт, въорѫжаѧт, въорѫжаютвъорѫжавѣ, въорѫжаевѣ, въорѫжаавѣвъорѫжата, въорѫжаета, въорѫжаатавъорѫжате, въорѫжаете, въорѫжаатевъорѫжавъорѫжа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въорѫжамъ, въорѫжамь, въорѫжамвъорѫжатевъорѫжавѣвъорѫжатавъорѫжахъ, въорѫжахь, въорѫжахвъорѫжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въорѫжавъорѫжахомъ, въорѫжахомь, въорѫжахом, въорѫжахмꙑвъорѫжастевъорѫжашѧ, въорѫжашѫ, въорѫжаша, въорѫжаше, въорѫжахѫвъорѫжаховѣвъорѫжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въорѫжастевъорѫжаахъ, въорѫжахъ, въорѫжаахь, въорѫжахь, въорѫжаах, въорѫжахвъорѫжааше, въорѫжашевъорѫжааше, въорѫжашевъорѫжаахомъ, въорѫжахомъ, въорѫжаахомь, въорѫжахомь, въорѫжаахом, въорѫжахомвъорѫжаашете, въорѫжашете, въорѫжаасте, въорѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въорѫжаахѫ, въорѫжахѫ, въорѫжаахѹ, въорѫжахѹвъорѫжааховѣ, въорѫжаховѣвъорѫжаашета, въорѫжашета, въорѫжааста, въорѫжаставъорѫжаашете, въорѫжашете, въорѫжаасте, въорѫжасте
въорѫжат сѧ -въорѫжаѭ сѧ -въорѫжаш сѧ несв Въоръжавам се твоеѭ мⷧ҇ст(ь)ѭ въорѫжаѭ сѧ (..)мь на (вꙿ)сѧ ... врагъ Р VII 3.5 Изч Р Нвб Срв въоръжавам се ОА ВА Бот НГер ЕтМл БТР АР РБЕ въоружавам се остар РБЕ