Исторически речник
вънѧт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вънѧт сѧвъньмѫ, вънъмѫ, вънмѫ, въньмѹ, вънъмѹ, вънмѹвъньмеш, вънъмеш, вънмешвъньметъ, вънъметъ, вънметъ, въньметь, вънъметь, вънметь, въньмет, вънъмет, вънметвъньмемъ, вънъмемъ, вънмемъ, въньмемь, вънъмемь, вънмемь, въньмем, вънъмем, вънмем, въньмемо, вънъмемо, вънмемовъньмете, вънъмете, вънмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въньмѫтъ, вънъмѫтъ, вънмѫтъ, въньмѹтъ, вънъмѹтъ, вънмѹтъ, въньмѫть, вънъмѫть, вънмѫть, въньмѹть, вънъмѹть, вънмѹть, въньмѫт, вънъмѫт, вънмѫт, въньмѹт, вънъмѹт, вънмѹтвъньмевѣ, вънъмевѣ, вънмевѣвъньмета, вънъмета, вънметавъньмете, вънъмете, вънметевъньм, вънъмвъньм, вънъм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въньмѣмъ, вънъмѣмъ, въньмѣмь, вънъмѣмь, въньмѣм, вънъмѣмвъньмѣте, вънъмѣтевъньмѣвѣ, вънъмѣвѣвъньмѣта, вънъмѣтавънѧхъ, вънѧсъ, вънѧхь, вънѧсь, вънѧхвънѧ, вънѧтъ, вънѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вънѧ, вънѧтъ, вънѧтьвънѧсомъ, вънѧхомъ, вънѧсомь, вънѧхомь, вънѧхом, вънѧхмꙑвънѧстевънѧшѧ, вънѧсѧ, вънѧшѫ, вънѧша, вънѧше, вънѧхѫвънѧсовѣ, вънѧховѣвънѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вънѧсте*въньмѣахъ*въньмѣаше*въньмѣаше*въньмѣахомъ*въньмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въньмѣахѫ*въньмѣаховѣ*въньмѣашета*въньмѣашете
вънѧт сѧ -въньмѫ сѧ -въньмеш сѧ св Обхване ме огън, подпаля се, запаля се трьст съкрѹшенꙑ не прѣломтъ ꙇ пръта вънемъша сѧ не ѹгастъ. доньдеже вьꙁведетъ на побѣдѫ сѫдъ М Мт 12.20 З А СК Изч М З А СК Гр τύφομαι Нвб Срв [обз]ема ’обхвана’ ОА ВА БТР