Исторически речник
вънѹшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вънѹштвънѹшѫ, вънѹшѹвънѹшшвънѹштъ, вънѹшть, вънѹштвънѹшмъ, вънѹшмь, вънѹшм, вънѹшмовънѹште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вънѹшѧтъ, вънѹшѧть, вънѹшѧтвънѹшвѣвънѹштавънѹштевънѹшвънѹш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вънѹшмъ, вънѹшмь, вънѹшмвънѹштевънѹшвѣвънѹштавънѹшхъ, вънѹшхь, вънѹшхвънѹш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вънѹшвънѹшхомъ, вънѹшхомь, вънѹшхом, вънѹшхмꙑвънѹшстевънѹшшѧ, вънѹшшѫ, вънѹшша, вънѹшше, вънѹшхѫвънѹшховѣвънѹшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вънѹшстевънѹшаахъ, вънѹшахъ, вънѹшаахь, вънѹшахь, вънѹшаах, вънѹшахвънѹшааше, вънѹшашевънѹшааше, вънѹшашевънѹшаахомъ, вънѹшахомъ, вънѹшаахомь, вънѹшахомь, вънѹшаахом, вънѹшахомвънѹшаашете, вънѹшашете, вънѹшаасте, вънѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вънѹшаахѫ, вънѹшахѫ, вънѹшаахѹ, вънѹшахѹвънѹшааховѣ, вънѹшаховѣвънѹшаашета, вънѹшашета, вънѹшааста, вънѹшаставънѹшаашете, вънѹшашете, вънѹшаасте, вънѹшасте
вънѹшт -вънѹшѫ -вънѹшш св Чуя глꙑ моѩ въѹші гі. раꙁѹмѣі ꙁьванъе мое СП 5.2 ѹслъшіте сі въсі ѩꙁꙑці. въушіте въсі жівѫщеі по въселенѣі СП 48.2 бже ѹслꙑші молітвѫ моѭ. въѹші глꙑ ѹстъ моіхъ СП 53.4 Срв. СЕ77b 5 С73.13 ѹш їмѫтъ ї не вънѹшѩтъ СП 134.17 гі бъ сілъ ѹслꙑші молтвѫ моѭ. вънѹші бже іѣковлъ СП 83.9 СП СЕ С Калка от гр ἐνωτίζομαι въѹшт въѹшіт въушіт вънѹшіт Нвб внуша ОА ВА АК ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ