Исторически речник
въноꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въноꙁтвъножѫ, въножѹвъноꙁшвъноꙁтъ, въноꙁть, въноꙁтвъноꙁмъ, въноꙁмь, въноꙁм, въноꙁмовъноꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въноꙁѧтъ, въноꙁѧть, въноꙁѧтвъноꙁвѣвъноꙁтавъноꙁтевъноꙁвъноꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въноꙁмъ, въноꙁмь, въноꙁмвъноꙁтевъноꙁвѣвъноꙁтавъноꙁхъ, въноꙁхь, въноꙁхвъноꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въноꙁвъноꙁхомъ, въноꙁхомь, въноꙁхом, въноꙁхмꙑвъноꙁстевъноꙁшѧ, въноꙁшѫ, въноꙁша, въноꙁше, въноꙁхѫвъноꙁховѣвъноꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въноꙁстевъножаахъ, въножахъ, въножаахь, въножахь, въножаах, въноожахвъножааше, въножашевъножааше, въножашевъножаахомъ, въножахомъ, въножаахомь, въножахомь, въножаахом, въножахомвъножаашете, въножашете, въножаасте, въножасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въножаахѫ, въножахѫ, въножаахѹ, въножахѹвъножааховѣ, въножаховѣвъножаашета, въножашета, въножааста, въножаставъножаашете, въножашете, въножаасте, въножасте
въноꙁт -въножѫ -въноꙁш св Забия  съвꙙꙁавъше го сътворшꙙ мѹ онѹштѫ.  гвоꙁдѧ острꙑ въноꙁшꙙ въ онѹштѫ.  обѹшꙙ  С 17.20 Изч С Гр ἐμπείρω Нвб Срв внижа РБЕ