Исторически речник
вънесень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
вънесен, вънесеньвънесенꙗ, вънесена, вънесеньꙗвънесеню, вънесенѹ, вънесеньювънесенмь, вънесеньмь, вънесенмъ, вънесеньмъ, вънесенмь, вънесенмъвънесен, вънесень, вънесенвънесенꙗ, вънесена, вънесеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
вънесен, вънесень, вънесеневънесенмъ, вънесеньмъ, вънесенмь, вънесеньмь, вънесенмъ, вънесенмь, вънесеномъ, вънесенамъвънесен, вънесень, вънесен, вънесенмвънесенхъ, вънесеньхъ, вънесенхь, вънесеньхь, вънесенхъ, вънесенхьвънесен, вънесеньвънесеню, вънесенѹ, вънесенью
NnDu
вънесенма, вънесеньма, вънесенма, вънесенма
вънесень -ꙗ ср вънесень [свѧтꙑѩ] богородцѧ εἴσοδος τῆς [ὑπεραγίας] δεσποίνης Празникът Въведение Богородично. Пр. на 21 ноември мⷺца ноⷠ҇ѩ ҃а҃ вънесене въ црквъ стѣ бц А 127b 3 мⷰ҇ѣ ка. вьнесене бц вь црквъ СК 134а 14 мⷰ҇ѣ ка вьнесене стꙑѧ бц СК 135b 3 Изч А СК вънесене вьнесене Нвб внесение остар ВА