Исторически речник
въмѣщат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въмѣщат сѧвъмѣщаѭ, въмѣщаѫ, въмѣщаѧ, въмѣщаювъмѣщаш, въмѣщаеш, въмѣщаашвъмѣщатъ, въмѣщаетъ, въмѣщаатъ, въмѣщать, въмѣщаеть, въмѣщаать, въмѣщат, въмѣщает, въмѣщаатвъмѣщамъ, въмѣщаемъ, въмѣщаамъ, въмѣщамь, въмѣщаемь, въмѣщаамь, въмѣщам, въмѣщаем, въмѣщаам, въмѣщамо, въмѣщаемо, въмѣщаамовъмѣщате, въмѣщаете, въмѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въмѣщаѭтъ, въмѣщаѫтъ, въмѣщаѧтъ, въмѣщаютъ, въмѣщаѭть, въмѣщаѫть, въмѣщаѧть, въмѣщають, въмѣщаѭт, въмѣщаѫт, въмѣщаѧт, въмѣщаютвъмѣщавѣ, въмѣщаевѣ, въмѣщаавѣвъмѣщата, въмѣщаета, въмѣщаатавъмѣщате, въмѣщаете, въмѣщаатевъмѣщавъмѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въмѣщамъ, въмѣщамь, въмѣщамвъмѣщатевъмѣщавѣвъмѣщатавъмѣщахъ, въмѣщахь, въмѣщахвъмѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въмѣщавъмѣщахомъ, въмѣщахомь, въмѣщахом, въмѣщахмꙑвъмѣщастевъмѣщашѧ, въмѣщашѫ, въмѣщаша, въмѣщаше, въмѣщахѫвъмѣщаховѣвъмѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въмѣщастевъмѣщаахъ, въмѣщахъ, въмѣщаахь, въмѣщахь, въмѣщаах, въмѣщахвъмѣщааше, въмѣщашевъмѣщааше, въмѣщашевъмѣщаахомъ, въмѣщахомъ, въмѣщаахомь, въмѣщахомь, въмѣщаахом, въмѣщахомвъмѣщаашете, въмѣщашете, въмѣщаасте, въмѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въмѣщаахѫ, въмѣщахѫ, въмѣщаахѹ, въмѣщахѹвъмѣщааховѣ, въмѣщаховѣвъмѣщаашета, въмѣщашета, въмѣщааста, въмѣщаставъмѣщаашете, въмѣщашете, въмѣщаасте, въмѣщасте
въмѣщат сѧ -въмѣщаѭ сѧ -въмѣщаш сѧ несв Побирам се, вмествам се ѣко вьсѣко еже въходтъ въ ѹста. въ рѣво въмѣщаатъ сѧ. ꙇ афедрономъ сходтъ М Мт 15.17 З ꙇ абье събърашѧ сѧ мъноѕ. ѣко къ томѹ не вьмѣщаахѫ сѧ н прѣдъ дверьм. ꙇ глаше мъ слово М Мк 2.2 З А СК како въ гробъ невъмѣштамꙑ въмѣштамꙑ вьмѣштаатꙿ сꙙ С 459.7—8 Образно. ѣко слово мое не вьмѣштаатъ сѧ въ васъ М Йо 8.37 З А Изч М З А СК С Гр χωρέω χωρέομαι вьмѣщат сѧ вьмѣштат сѧ Нвб Срв вмещавам се остар ОА ВА ЕтМл