Исторически речник
въмѣстт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въмѣстт сѧвъмѣщѫ, въмѣщѹвъмѣстшвъмѣсттъ, въмѣстть, въмѣсттвъмѣстмъ, въмѣстмь, въмѣстм, въмѣстмовъмѣстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въмѣстѧтъ, въмѣстѧть, въмѣстѧтвъмѣствѣвъмѣсттавъмѣсттевъмѣствъмѣст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въмѣстмъ, въмѣстмь, въмѣстмвъмѣсттевъмѣствѣвъмѣсттавъмѣстхъ, въмѣстхь, въмѣстхвъмѣст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въмѣствъмѣстхомъ, въмѣстхомь, въмѣстхом, въмѣстхмꙑвъмѣстстевъмѣстшѧ, въмѣстшѫ, въмѣстша, въмѣстше, въмѣстхѫвъмѣстховѣвъмѣстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въмѣстстевъмѣщаахъ, въмѣщахъ, въмѣщаахь, въмѣщахь, въмѣщаах, въмѣщахвъмѣщааше, въмѣщашевъмѣщааше, въмѣщашевъмѣщаахомъ, въмѣщахомъ, въмѣщаахомь, въмѣщахомь, въмѣщаахом, въмѣщахомвъмѣщаашете, въмѣщашете, въмѣщаасте, въмѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въмѣщаахѫ, въмѣщахѫ, въмѣщаахѹ, въмѣщахѹвъмѣщааховѣ, въмѣщаховѣвъмѣщаашета, въмѣщашета, въмѣщааста, въмѣщаставъмѣщаашете, въмѣщашете, въмѣщаасте, въмѣщасте
въмѣстт сѧ -въмѣщѫ сѧ -въмѣстш сѧ св 1. Побера се, вместя се събра сꙙ на мѣсто то мѫж  женꙑ.  младенц. ждове  лн.  крьстꙗнъско множьство. же сꙙ таѧште творѣахѫ. ꙗкоже не бѣаше вьмѣстт сꙙ народѹ С 109.3 Образно. то хоштете м дат  аꙁъ вамъ прѣдамꙑ . лма бо ꙁъло вьмѣст сꙙ.  прѣдаан пр коньц бѣаше.  грѣхъ съвръш сꙙ С 414.26—27 тогда прдошꙙ ѹенц. тъгда къгда. гда се бꙑстъ. гда прѣдаан вьмѣст сꙙ С 415.19 вовода рее тако м боꙁ. вльшьство нѣко бꙑстъ. стꙑ доменъ рее. тако м хъ бъ нашъ вьмѣстлъ сꙙ стъ С 74.23 2. Прен. Разбера, схвана, възприема смисъла на нещо  могъ сꙙ вьмѣстт да сꙙ вьмѣсттъ С 371.4 Изч С Гр χωρέομαι χωρέω προχωρέω вьмѣстт сѧ Нвб вместя се книж ОА ВА АР РБЕ