Исторически речник
въмѣстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въмѣсттвъмѣщѫ, въмѣщѹвъмѣстшвъмѣсттъ, въмѣстть, въмѣсттвъмѣстмъ, въмѣстмь, въмѣстм, въмѣстмовъмѣстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въмѣстѧтъ, въмѣстѧть, въмѣстѧтвъмѣствѣвъмѣсттавъмѣсттевъмѣствъмѣст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въмѣстмъ, въмѣстмь, въмѣстмвъмѣсттевъмѣствѣвъмѣсттавъмѣстхъ, въмѣстхь, въмѣстхвъмѣст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въмѣствъмѣстхомъ, въмѣстхомь, въмѣстхом, въмѣстхмꙑвъмѣстстевъмѣстшѧ, въмѣстшѫ, въмѣстша, въмѣстше, въмѣстхѫвъмѣстховѣвъмѣстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въмѣстстевъмѣщаахъ, въмѣщахъ, въмѣщаахь, въмѣщахь, въмѣщаах, въмѣщахвъмѣщааше, въмѣщашевъмѣщааше, въмѣщашевъмѣщаахомъ, въмѣщахомъ, въмѣщаахомь, въмѣщахомь, въмѣщаахом, въмѣщахомвъмѣщаашете, въмѣщашете, въмѣщаасте, въмѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въмѣщаахѫ, въмѣщахѫ, въмѣщаахѹ, въмѣщахѹвъмѣщааховѣ, въмѣщаховѣвъмѣщаашета, въмѣщашета, въмѣщааста, въмѣщаставъмѣщаашете, въмѣщашете, въмѣщаасте, въмѣщасте
въмѣстт -въмѣщѫ -въмѣстш св 1. Побера, вместя бѣ же тѹ водоносъ камѣнъ шесть лежѧштъ. по оштеню юдескѹ. въмѣстѧшть по дьвѣма л тремъ мѣрамъ М Йо 2.6 З А О сѫтъ же ꙇ на многа. ѣже створ с. ѣже аште по едномѹ сꙿпана бꙑваѭтъ. н самомѹ мноѭ. вьсемѹ мрѹ въмѣстт. пшемꙑхъ кън҄гъ З Йо 21.25А, СК то можетъ л рѣво въмѣстт невьмѣстмааго С 248.28—29 небесьстї  ꙁемьст коньц. не вьмѣстꙙтꙿ тебе владꙑко. то како тꙙ вьмѣсттъ рѣво дѣве С 250.9, 10 то како мꙙ вьмѣст сѣнь аврамьꙗ С 250.12 Образно. по[.]еже ѹбо ꙁабꙑшѧ добꙑѩ его дѣтѣлі. въмѣсті бъ въ праꙁдьнікꙑ хъ дѣтѣлі К 6b 27 2. Прен. Разбера, схвана, възприема смисъла на нещо онъ же рее мъ. не вьс въмѣстѧтъ словесе сего. нъ мъже дано естъ М Мт 19.11 ЗI А могꙑ вьмѣштат да вьмѣсттъ М Мт 19.12 ЗI А СК Изч М З А СК О К С Гр χωρέω ἐγκαταδέω вьмѣстт въмѣстіт Нвб вместя книж ОА ВА Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ