Исторически речник
въмѣнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въмѣнтвъмѣнѭ, въмѣнѧ, въмѣнювъмѣншвъмѣнтъ, въмѣнть, въмѣнтвъмѣнмъ, въмѣнмь, въмѣнм, въмѣнмовъмѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въмѣнѧтъ, въмѣнѧть, въмѣнѧтвъмѣнвѣвъмѣнтавъмѣнтевъмѣнвъмѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въмѣнмъ, въмѣнмь, въмѣнмвъмѣнтевъмѣнвѣвъмѣнтавъмѣнхъ, въмѣнхь, въмѣнхвъмѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въмѣнвъмѣнхомъ, въмѣнхомь, въмѣнхом, въмѣнхмꙑвъмѣнстевъмѣншѧ, въмѣншѫ, въмѣнша, въмѣнше, въмѣнхѫвъмѣнховѣвъмѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въмѣнстевъмѣнꙗахъ, въмѣнѣахъ, въмѣнаахъ, въмѣнѣхъ, въмѣнꙗхъ, въмѣнѧахъ, въмѣнѧхъ, въмѣнꙗахь, въмѣнѣахь, въмѣнаахь, въмѣнѣхь, въмѣнꙗхь, въмѣнѧахь, въмѣнѧхь, въмѣнꙗах, въмѣнѣах, въмѣнаах, въмѣнѣх, въмѣнꙗх, въмѣнѧах, въмѣнѧхвъмѣнꙗаше, въмѣнѣаше, въмѣнааше, въмѣнѣше, въмѣнꙗше, въмѣнѧаше, въмѣнѧшевъмѣнꙗаше, въмѣнѣаше, въмѣнааше, въмѣнѣше, въмѣнꙗше, въмѣнѧаше, въмѣнѧшевъмѣнꙗахомъ, въмѣнѣахомъ, въмѣнаахомъ, въмѣнѣхомъ, въмѣнꙗхомъ, въмѣнѧахомъ, въмѣнѧхомъ, въмѣнꙗахомь, въмѣнѣахомь, въмѣнаахомь, въмѣнѣхомь, въмѣнꙗхомь, въмѣнѧахомь, въмѣнѧхомь, въмѣнꙗахом, въмѣнѣахом, въмѣнаахом, въмѣнѣхом, въмѣнꙗхом, въмѣнѧахом, въмѣнѧхомвъмѣнꙗашете, въмѣнѣашете, въмѣнаашете, въмѣнѣшете, въмѣнꙗшете, въмѣнꙗасте, въмѣнѣасте, въмѣнаасте, въмѣнѣсте, въмѣнꙗсте, въмѣнѧасте, въмѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въмѣнꙗахѫ, въмѣнѣахѫ, въмѣнаахѫ, въмѣнѣхѫ, въмѣнꙗхѫ, въмѣнꙗахѹ, въмѣнѣахѹ, въмѣнаахѹ, въмѣнѣхѹ, въмѣнꙗхѹ, въмѣнѧахѹ, въмѣнѧхѹвъмѣнꙗаховѣ, въмѣнѣаховѣ, въмѣнааховѣ, въмѣнѣховѣ, въмѣнꙗховѣ, въмѣнѧаховѣ, въмѣнѧховѣвъмѣнꙗашета, въмѣнѣашета, въмѣнаашета, въмѣнѣшета, въмѣнꙗшета, въмѣнꙗаста, въмѣнѣаста, въмѣнааста, въмѣнѣста, въмѣнꙗста, въмѣнѧаста, въмѣнѧставъмѣнꙗашете, въмѣнѣашете, въмѣнаашете, въмѣнѣшете, въмѣнꙗшете, въмѣнꙗасте, въмѣнѣасте, въмѣнаасте, въмѣнѣсте, въмѣнꙗсте, въмѣнѧасте, въмѣнѧсте
въмѣнт -въмѣнѭ -въмѣнш св 1. Сметна, счета, определя нещо като добра или лоша проява блженъ мѫжъ емѹже не въмѣнітъ гь грѣха. ніже естъ въ ѹстѣхъ его лъсті СП 31.2  вьмѣні сѩ емѹ въ правьдѫ. вь родъ і родъ до вѣка СП 105.31 томѹ вьса вьмѣнꙙтъ сꙙ. бꙑвъшѹѹмѹ вновънѹ въ наꙙлѣ С 544.20 2. Сметна, определя някого за някакъв, причисля някого към други подобни ѣко тебе рад ѹмръщвлѣем есмъ вьсь денъ. вьмѣнішѩ нꙑ ѣко овъцѩ на ꙁаколенье СП 43.23 глѭ бо вамъ. ѣко еште псаное се подобаатъ да съконьаатъ сѧ о мьнѣ. еже  съ беꙁаконьнкꙑ въмѣн сѧ М Лк 22.37 З 3. Пресметна, премисля н ба на ѹмъ вьꙁьмъ въ асъ тъ. н погѹбьньꙗ толкааго въꙁдръжаньꙗ  трѹда. помꙑслвъ л вьмѣнвъ ... въ блѫдьнѫѭ погꙑбѣль въпадохъ С 525.29 въмѣнт сѧ Изч М З СП С Гр λογίζομαι вьмѣнт Нвб вменя книж ОА ВА ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ