Исторически речник
въльстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въльсттвъльщѫ, въльщѹвъльстшвъльсттъ, въльстть, въльсттвъльстмъ, въльстмь, въльстм, въльстмовъльстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въльстѧтъ, въльстѧть, въльстѧтвъльствѣвъльсттавъльсттевъльствъльст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въльстмъ, въльстмь, въльстмвъльсттевъльствѣвъльсттавъльстхъ, въльстхь, въльстхвъльст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въльствъльстхомъ, въльстхомь, въльстхом, въльстхмꙑвъльстстевъльстшѧ, въльстшѫ, въльстша, въльстше, въльстхѫвъльстховѣвъльстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въльстстевъльщаахъ, въльщахъ, въльщаахь, въльщахь, въльщаах, въльщахвъльщааше, въльщашевъльщааше, въльщашевъльщаахомъ, въльщахомъ, въльщаахомь, въльщахомь, въльщаахом, въльщахомвъльщаашете, въльщашете, въльщаасте, въльщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въльщаахѫ, въльщахѫ, въльщаахѹ, въльщахѹвъльщааховѣ, въльщаховѣвъльщаашета, въльщашета, въльщааста, въльщаставъльщаашете, въльщашете, въльщаасте, въльщасте
въльстт -въльщѫ -въльстш св Измамя, заблудя, излъжа нѣстъ бо страха бжїѣ. прѣдъ оїма его. ѣко волъст. прѣдъ нїмъ. обрѣст беꙁаконне свое  въꙁненавїдѣт СП 35.3 Изч СП Гр δολόω волъстт Нвб Срв лъстя остар ВА РБЕ [пре]лъстя ОА ВА БТР