Исторически речник
въложт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въложтвъложѫ, въложѹвъложшвъложтъ, въложть, въложтвъложмъ, въложмь, въложм, въложмовъложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въложѧтъ, въложѧть, въложѧтвъложвѣвъложтавъложтевъложвълож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въложмъ, въложмь, въложмвъложтевъложвѣвъложтавъложхъ, въложхь, въложхвълож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въложвъложхомъ, въложхомь, въложхом, въложхмꙑвъложстевъложшѧ, въложшѫ, въложша, въложше, въложхѫвъложховѣвъложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въложстевъложаахъ, въложахъ, въложаахь, въложахь, въложаах, въложахвъложааше, въложашевъложааше, въложашевъложаахомъ, въложахомъ, въложаахомь, въложахомь, въложаахом, въложахомвъложаашете, въложашете, въложаасте, въложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въложаахѫ, въложахѫ, въложаахѹ, въложахѹвъложааховѣ, въложаховѣвъложаашета, въложашета, въложааста, въложаставъложаашете, въложашете, въложаасте, въложасте
въложт -въложѫ -въложш св Сложа, поставя в нещо, вмъкна ꙇ поемꙑ еднъ отъ народа. вълож пръстꙑ своѩ въ ѹш его М Мк 7.33 З СК Б ꙇ кѹпль плаштанцѫ  сънемꙑ обтꙑ въ плаштанцѫ. ꙇ вълож въ гробъ. ꙇже бѣ сѣенъ отъ камене М Мк 15.46 З А  по тоⷨ҇ въложⷮ҇ крстꙑ въ водѫ крстѧ м СЕ 6а 22  повелѣ прнест огн҄ь.  полцꙙ желѣꙁнꙑ.  въложт ѧ въ огн҄ь С 2.20 въложѫ пръстъ сво въ гвоꙁднꙑѧ ꙗꙁвꙑ. т тъгда вьꙁвѣрꙋѭ ѹдес ꙁѣло вьꙁштѫ сеѭ с рѫкоѭ С 500.28 Образно. въложте въ ѹш ваш словеса с М Лк 9.44 З ї вълож въ ѹста моѣ пѣснъ новѫ. пѣнъе ба нашего СП 39.4 ꙇ вълож ѹмъ въ срце мое стааго твоего дха. хранѧща дшѭ моѭ  тѣло СЕ 37b 7—8 М З А СК Б О СП СЕ С Гр βάλλω ἐμβάλλω τίϑημι κατατίϑημι ἐπιτίϑημι ἀσφαλίζω λαμβάνω Нвб вложа ОА ВА Бот НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА