Исторически речник
въложень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въложен, въложеньвъложенꙗ, въложена, въложеньꙗвъложеню, въложенѹ, въложеньювъложенмь, въложеньмь, въложенмъ, въложеньмъ, въложенмь, въложенмъвъложен, въложень, въложенвъложенꙗ, въложена, въложеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въложен, въложень, въложеневъложенмъ, въложеньмъ, въложенмь, въложеньмь, въложенмъ, въложенмь, въложеномъ, въложенамъвъложен, въложень, въложен, въложенмвъложенхъ, въложеньхъ, въложенхь, въложеньхь, въложенхъ, въложенхьвъложен, въложеньвъложеню, въложенѹ, въложенью
NnDu
въложенма, въложеньма, въложенма, въложенма
въложень -ꙗ ср въложень [ьстьнаго поꙗса прѣсвѧтꙑѩ богородцѧ въ халкопратхъ] ἡ κατάϑεσις [τῆς τιμίας ζώνης τῆς παναγίας Θεοτόκου ἐν τῇ Σορῷ τῶν Χαλκοπρατείων] Църковният празник Полагане честния пояс на Богородица в Халкопратия [в специално построен храм, посветен на Богородица в Халкопратия в Цариград по времето на имп. Маркиан [450—457 г.], обновен при имп. Юстиниан [527—565 г.]. Пр. на 31 август мⷺца авгⷭ҇о ћ҃а҃. вьложене. поѣса еⷭ҇нааго прстъѩ бцѧ лежѧщааго въ стѣ краб. въ халкопратіхъ А 153b 8 Изч А вьложене Нвб Срв вложение книж остар ОА ВА РБЕ