Исторически речник
вълват сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вълват сѧвълваѭ, вълваѫ, вълваѧ, вълваювълваш, вълваеш, вълваашвълватъ, вълваетъ, вълваатъ, вълвать, вълваеть, вълваать, вълват, вълвает, вълваатвълвамъ, вълваемъ, вълваамъ, вълвамь, вълваемь, вълваамь, вълвам, вълваем, вълваам, вълвамо, вълваемо, вълваамовълвате, вълваете, вълваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вълваѭтъ, вълваѫтъ, вълваѧтъ, вълваютъ, вълваѭть, вълваѫть, вълваѧть, вълвають, вълваѭт, вълваѫт, вълваѧт, вълваютвълвавѣ, вълваевѣ, вълваавѣвълвата, вълваета, вълваатавълвате, вълваете, вълваатевълвавълва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вълвамъ, вълвамь, вълвамвълватевълвавѣвълватавълвахъ, вълвахь, вълвахвълва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вълвавълвахомъ, вълвахомь, вълвахом, вълвахмꙑвълвастевълвашѧ, вълвашѫ, вълваша, вълваше, вълвахѫвълваховѣвълваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вълвастевълваахъ, вълвахъ, вълваахь, вълвахь, вълваах, вълвахвълвааше, вълвашевълвааше, вълвашевълваахомъ, вълвахомъ, вълваахомь, вълвахомь, вълваахом, вълвахомвълваашете, вълвашете, вълваасте, вълвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вълваахѫ, вълвахѫ, вълваахѹ, вълвахѹвълвааховѣ, вълваховѣвълваашета, вълвашета, вълвааста, вълваставълваашете, вълвашете, вълваасте, вълвасте
вълват сѧ -вълваѭ сѧ -вълваш сѧ несв За вълни — вливам се, нахлувам ꙇ бꙑстъ бѹрѣ вѣтръна велѣ. влънꙑ же вьлвахѫ сѧ въ ладѭ. ѣко юже погрѧꙁнѫт хотѣаше М Мк 4.37 З Изч М З Гр ἐπιβάλλω вьлват сѧ Нвб вливам се ОА ВА Бот НГер ЕтМл АР РБЕ