Исторически речник
вълежат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вълежатвълежѫ, вълежѹвълежшвълежтъ, вълежть, вълежтвълежмъ, вълежмь, вълежм, вълежмовълежте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вълежѧтъ, вълежѧть, вълежѧтвълежвѣвълежтавълежтевълежвълеж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вълежмъ, вълежмь, вълежмвълежтевълежвѣвълежтавълежахъ, вълежахь, вълежахвълежа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вълежавълежахомъ, вълежахомь, вълежахом, вълежахмꙑвълежастевълежашѧ, вълежашѫ, вълежаша, вълежаше, вълежахѫвълежаховѣвълежаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вълежастевълежаахъ, вълежахъ, вълежаахь, вълежахь, вълежаах, вълежахвълежааше, вълежашевълежааше, вълежашевълежаахомъ, вълежахомъ, вълежаахомь, вълежахомь, вълежаахом, вълежахомвълежаашете, вълежашете, вълежаасте, вълежасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вълежаахѫ, вълежахѫ, вълежаахѹ, вълежахѹвълежааховѣ, вълежаховѣвълежаашета, вълежашета, вълежааста, вълежаставълежаашете, вълежашете, вълежаасте, вълежасте
вълежат -вълежѫ -вълежш несв Оставам верен на нещо повѣждь м ѹбо ѡ ждовне. ꙿто сꙙ пророкꙑ велаш. а прорцамааго корш. како л вьлежш к҄нгахъ. раꙁѹма напсанꙑхъ ослѹшаѧ сꙙ С 334.29 Изч С Гр προσκαρτερέω вьлежат Нвб Ø