Исторически речник
вълаꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вълаꙁтвълажѫ, вълажѹвълаꙁшвълаꙁтъ, вълаꙁть, вълаꙁтвълаꙁмъ, вълаꙁмь, вълаꙁм, вълаꙁмовълаꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вълаꙁѧтъ, вълаꙁѧть, вълаꙁѧтвълаꙁвѣвълаꙁтавълаꙁтевълаꙁвълаꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вълаꙁмъ, вълаꙁмь, вълаꙁмвълаꙁтевълаꙁвѣвълаꙁтавълаꙁхъ, вълаꙁхь, вълаꙁхвълаꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вълаꙁвълаꙁхомъ, вълаꙁхомь, вълаꙁхом, вълаꙁхмꙑвълаꙁстевълаꙁшѧ, вълаꙁшѫ, вълаꙁша, вълаꙁше, вълаꙁхѫвълаꙁховѣвълаꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вълаꙁстевълажаахъ, вълажахъ, вълажаахь, вълажахь, вълажаах, вълаожахвълажааше, вълажашевълажааше, вълажашевълажаахомъ, вълажахомъ, вълажаахомь, вълажахомь, вълажаахом, вълажахомвълажаашете, вълажашете, вълажаасте, вълажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вълажаахѫ, вълажахѫ, вълажаахѹ, вълажахѹвълажааховѣ, вълажаховѣвълажаашета, вълажашета, вълажааста, вълажаставълажаашете, вълажашете, вълажаасте, вълажасте
вълаꙁт -вълажѫ -вълаꙁш несв Влизам ꙇ же пръвѣе вълажааше по въꙁмѫштен водꙑ съдравъ бꙑвааше М Йо 5.4 З А егда же прхождѫ аꙁъ. ꙇнъ прѣжде мене вълаꙁтъ М Йо 5.7 З А не вьлаꙁтъ въ ѹбтел҄ьнъскѫ пештерѫ С 510.2  да не ꙁлаꙁ слово скврьнаво ѭдѣже хъ вьлаꙁтъ С 507.22 вълаꙁꙙштѹ же піѡню вь темнцѫ. днъ отꙿ вонъ ѹдар  по главѣ С 139.6—7 вълаꙁш бо въ водѫ еще носѧ грѣхꙑ Х I Bа 12—13 М З А С Х Гр ἐμβαίνω καταβαίνω ἐπιβαίνω εἰσέρχομαι κατέρχομαι παροδεύω вьлаꙁт Нвб влазям остар диал ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ