Исторически речник
вълагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вълагатвълагаѭ, вълагаѫ, вълагаѧ, вълагаювълагаш, вълагаеш, вълагаашвълагатъ, вълагаетъ, вълагаатъ, вълагать, вълагаеть, вълагаать, вълагат, вълагает, вълагаатвълагамъ, вълагаемъ, вълагаамъ, вълагамь, вълагаемь, вълагаамь, вълагам, вълагаем, вълагаам, вълагамо, вълагаемо, вълагаамовълагате, вълагаете, вълагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вълагаѭтъ, вълагаѫтъ, вълагаѧтъ, вълагаютъ, вълагаѭть, вълагаѫть, вълагаѧть, вълагають, вълагаѭт, вълагаѫт, вълагаѧт, вълагаютвълагавѣ, вълагаевѣ, вълагаавѣвълагата, вълагаета, вълагаатавълагате, вълагаете, вълагаатевълагавълага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вълагамъ, вълагамь, вълагамвълагатевълагавѣвълагатавълагахъ, вълагахь, вълагахвълага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вълагавълагахомъ, вълагахомь, вълагахом, вълагахмꙑвълагастевълагашѧ, вълагашѫ, вълагаша, вълагаше, вълагахѫвълагаховѣвълагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вълагастевълагаахъ, вълагахъ, вълагаахь, вълагахь, вълагаах, вълагахвълагааше, вълагашевълагааше, вълагашевълагаахомъ, вълагахомъ, вълагаахомь, вълагахомь, вълагаахом, вълагахомвълагаашете, вълагашете, вълагаасте, вълагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вълагаахѫ, вълагахѫ, вълагаахѹ, вълагахѹвълагааховѣ, вълагаховѣвълагаашета, вълагашета, вълагааста, вълагаставълагаашете, вълагашете, вълагаасте, вълагасте
вълагат -вълагаѭ -вълагаш несв 1. Слагам, поставям в нещо, влагам; хвърлям аште кто въ мьнѣ не прѣбѫдетъ. ꙇꙁвръжетъ сѧ вонъ ѣкоже роꙁга  ꙇсъшетъ. ꙇ събраѭтъ ѭ  въ огнь вълагаѭтъ  съгараатъ М Йо 15.6 З А СК то аще трѣвѫ сельнѫѭ дньсъ сѫщѫ. а ѹтро вь пещъ вълагаѭщѫ с. бъ тако одѣетъ СК Мт 6.30 грꙙдѣте рее вьслѣдъ мене  сътворѫ вꙑ ловьцꙙ ловѣьскꙑѧ ... ловꙙшт бо прсно отъ водъ ꙁносꙙтъ рбꙑ.  ѹмараѭтъ. ѹлавьꙗмо. мꙑ вълагамъ.  жв бꙑваѭтъ ѹлавьꙗм С 496.6 2. Налагам, предписвам, определям дѣволъ ... егꙿда тѧ вдтъ мѫжьскꙑ вꙿсе тръпѧща. пакꙑ налагаетъ т ѹнꙑне ... невелкѹ творѧ пощене твое. ѣко бѹ негодѣ сѫще. раꙁлѫене вълагаетъ т. ѡтъ добродѣанꙑ дрѹжнꙑ СЕ 88а 26 гі бже вꙿседръжтелю ... ꙇже отъ грѣховъ помощь ес. вꙿсѣмъ сповѣдане вълагаеш. положе ꙇсповѣдане камѣно СЕ 80а 4 вълагат въ мѫкѫ ἐμβάλλω εἰς τιμωρίαν Подлагам някого на мъчение же недостоно вьꙁемьѭтъ сто комъкан. въ тꙑ пае въскаетъ ... ꙙсто дꙗволъ ... сто бо подобьнꙑмъ потекѫтъ. а неподобьна вьꙁемьѭштхъ въ бол҄ьшѫѭ мѫкѫ вълагаѭтъ С 421.10 Изч М З А СК СЕ С Гр βάλλω ἐμβάλλω Нвб влагам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА