Исторически речник
въкꙑсѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въкꙑсѣтвъкꙑсѣѭ, въкꙑсѣѫ, въкꙑсѣѧ, въкꙑсѣювъкꙑсѣш, въкꙑсѣешвъкꙑсѣтъ, въкꙑсѣетъ, въкꙑсѣть, въкꙑсѣеть, въкꙑсѣт, въкꙑсѣетвъкꙑсѣмъ, въкꙑсѣемъ, въкꙑсѣмь, въкꙑсѣемь, въкꙑсѣм, въкꙑсѣем, въкꙑсѣмо, въкꙑсѣемовъкꙑсѣте, въкꙑсѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въкꙑсѣѭтъ, въкꙑсѣѫтъ, въкꙑсѣѧтъ, въкꙑсѣютъ, въкꙑсѣѭть, въкꙑсѣѫть, въкꙑсѣѧть, въкꙑсѣють, въкꙑсѣѭт, въкꙑсѣѫт, въкꙑсѣѧт, въкꙑсѣютвъкꙑсѣвѣ, въкꙑсѣевѣвъкꙑсѣта, въкꙑсѣетавъкꙑсѣте, въкꙑсѣетевъкꙑсѣвъкꙑсѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въкꙑсѣмъ, въкꙑсѣмь, въкꙑсѣмвъкꙑсѣтевъкꙑсѣвѣвъкꙑсѣтавъкꙑсѣхъ, въкꙑсѣхь, въкꙑсѣхвъкꙑсѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въкꙑсѣвъкꙑсѣхомъ, въкꙑсѣхомь, въкꙑсѣхом, въкꙑсѣхмꙑвъкꙑсѣстевъкꙑсѣшѧ, въкꙑсѣшѫ, въкꙑсѣша, въкꙑсѣше, въкꙑсѣхѫвъкꙑсѣховѣвъкꙑсѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въкꙑсѣстевъкꙑсѣахъ, въкꙑсѣхъ, въкꙑсѣахь, въкꙑсѣхь, въкꙑсѣах, въкꙑсѣхвъкꙑсѣаше, въкꙑсѣшевъкꙑсѣаше, въкꙑсѣшевъкꙑсѣахомъ, въкꙑсѣхомъ, въкꙑсѣахомь, въкꙑсѣхомь, въкꙑсѣахом, въкꙑсѣхомвъкꙑсѣашете, въкꙑсѣшете, въкꙑсѣасте, въкꙑсѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въкꙑсѣахѫ, въкꙑсѣхѫ, въкꙑсѣахѹ, въкꙑсѣхѹвъкꙑсѣаховѣ, въкꙑсѣховѣвъкꙑсѣашета, въкꙑсѣшета, въкꙑсѣаста, въкꙑсѣставъкꙑсѣашете, въкꙑсѣшете, въкꙑсѣасте, въкꙑсѣсте
въкꙑсѣт -въкꙑсѣѭ -въкꙑсѣш св За тесто — шупна, втасам пакꙑ рее комѹ ѹподоблѭ цѣсрстве бже. подобъно естъ квасѹ. же премъш жена съкрꙑ въ мѫцѣ. тр сатъ. доньдеже вькꙑсѣ вьсѣ М Лк 13.21 Изч М Гр ζυμόομαι вькꙑсѣт Нвб Срв вкисна ОА ВА ЕтМл АР РБЕ