Исторически речник
въкꙑснѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въкꙑснѫт*въкꙑснѫ*въкꙑснеш*въкꙑснетъ*въкꙑснемъ*въкꙑснете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*въкꙑснѫтъ*въкꙑсневѣ*въкꙑснета*въкꙑснете*въкꙑсн*въкꙑсн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*въкꙑснѣмъ*въкꙑснѣте*въкꙑснѣвѣ*въкꙑснѣтавъкꙑсъ, въкꙑсьвъкꙑсе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въкꙑсевъкꙑсомъ, въкꙑсомьвъкꙑсетевъкꙑсѫвъкꙑсовѣвъкꙑсета
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въкꙑсете*въкꙑснѣахъ*въкꙑснѣаше*въкꙑснѣаше*въкꙑснѣахомъ*въкꙑснѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въкꙑснѣахѫ*въкꙑснѣаховѣ*въкꙑснѣашета*въкꙑснѣашете
въкꙑснѫт -въкꙑснѫ -въкꙑснеш св За тесто — шупна, втасам ꙇ пакꙑ рее комѹ ѹподобл҄ѫ црсье бже. подобъно естъ квасѹ. его же премъш жена съкрꙑ въ мѫцѣ. трі сатъ. доꙇдеже въкꙑсе всѣ З Лк 13.21 Изч З СК Гр ζυμόομαι Нвб вкисна ОА ЕтМл БТР РБЕ Срв вкисна се БТР