Исторически речник
въкѹшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въкѹшатвъкѹшаѭ, въкѹшаѫ, въкѹшаѧ, въкѹшаювъкѹшаш, въкѹшаеш, въкѹшаашвъкѹшатъ, въкѹшаетъ, въкѹшаатъ, въкѹшать, въкѹшаеть, въкѹшаать, въкѹшат, въкѹшает, въкѹшаатвъкѹшамъ, въкѹшаемъ, въкѹшаамъ, въкѹшамь, въкѹшаемь, въкѹшаамь, въкѹшам, въкѹшаем, въкѹшаам, въкѹшамо, въкѹшаемо, въкѹшаамовъкѹшате, въкѹшаете, въкѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въкѹшаѭтъ, въкѹшаѫтъ, въкѹшаѧтъ, въкѹшаютъ, въкѹшаѭть, въкѹшаѫть, въкѹшаѧть, въкѹшають, въкѹшаѭт, въкѹшаѫт, въкѹшаѧт, въкѹшаютвъкѹшавѣ, въкѹшаевѣ, въкѹшаавѣвъкѹшата, въкѹшаета, въкѹшаатавъкѹшате, въкѹшаете, въкѹшаатевъкѹшавъкѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въкѹшамъ, въкѹшамь, въкѹшамвъкѹшатевъкѹшавѣвъкѹшатавъкѹшахъ, въкѹшахь, въкѹшахвъкѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въкѹшавъкѹшахомъ, въкѹшахомь, въкѹшахом, въкѹшахмꙑвъкѹшастевъкѹшашѧ, въкѹшашѫ, въкѹшаша, въкѹшаше, въкѹшахѫвъкѹшаховѣвъкѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въкѹшастевъкѹшаахъ, въкѹшахъ, въкѹшаахь, въкѹшахь, въкѹшаах, въкѹшахвъкѹшааше, въкѹшашевъкѹшааше, въкѹшашевъкѹшаахомъ, въкѹшахомъ, въкѹшаахомь, въкѹшахомь, въкѹшаахом, въкѹшахомвъкѹшаашете, въкѹшашете, въкѹшаасте, въкѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въкѹшаахѫ, въкѹшахѫ, въкѹшаахѹ, въкѹшахѹвъкѹшааховѣ, въкѹшаховѣвъкѹшаашета, въкѹшашета, въкѹшааста, въкѹшаставъкѹшаашете, въкѹшашете, въкѹшаасте, въкѹшасте
въкѹшат -въкѹшаѭ -въкѹшаш несв Вкусвам, опитвам вкуса на нещо; ям или пия нещо тꙑ  нꙑнѣ влко свⷳ҇ѧ водѫ сѭ ... дажд вꙿсѣмъ. пркасаѭщмъ же сѧ е. ꙇ помаꙁаѭщмъ сѧ еѭ. въкѹшаѭщмъ же еѩ. стꙑнѭ. ꙇ блговене СЕ 5b 17 тꙑ  нꙑнѣ влко ст водѫ сѭ. ꙇ сътвор ѭ бꙑт вꙿсѣмъ. поръпаѭщмъ отъ неѩ.  кропѧщмъ сѧ еѭ. ꙇ въкѹшаѭщмъ еѩ СЕ 6b 17—18 сѣмена с. ꙇ раꙁльнꙑѩ плодꙑ блгов. ꙇ въкѹшаѭщхъ отъ нхъ ст СЕ 13а 18 влко ... ѡст водѫ сѭ ... да бѫдетъ на веселе  съдраве. въкѹшаѭщмъ  пѭщмъ отъ неѩ СЕ 21а 8—9 аꙁъ бо днъ сѣждѫ сьде. пꙙтꙑ дьнь не въкѹшаѧ брашно С 170.8 пꙙть вь недѣл҄ дьн не ꙗвьꙗѧ сꙙ ловѣкѹ съпроста. н нсоже въкѹшаѧ С 285.8 Образно. а же въкѹшатъ скръб господьн҄ь. то не прѣлштатъ сꙙ нколже С 267.1 сладъка стъ сласть водꙙштꙗ вь грѣхъ. прблжаѭштхъ сꙙ к н҄е. растрьꙁоватъ. бѣж ѧ въкѹса. сладъка т стъ въкѹшаѭште. нъ горька по въкѹсѣ С 350.29—30 Изч СЕ С Гр γεύομαι μεταλαμβάνω ἐσϑίω ἀρύομαι γεῦσις Нвб вкушам остар НГер вкушавам остар ОА ВА ЕтМл