Исторически речник
въкѹст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въкѹствъкѹшѫ, въкѹшѹвъкѹсшвъкѹстъ, въкѹсть, въкѹствъкѹсмъ, въкѹсмь, въкѹсм, въкѹсмовъкѹсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въкѹсѧтъ, въкѹсѧть, въкѹсѧтвъкѹсвѣвъкѹставъкѹстевъкѹсвъкѹс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въкѹсмъ, въкѹсмь, въкѹсмвъкѹстевъкѹсвѣвъкѹставъкѹсхъ, въкѹсхь, въкѹсхвъкѹс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въкѹсвъкѹсхомъ, въкѹсхомь, въкѹсхом, въкѹсхмꙑвъкѹсстевъкѹсшѧ, въкѹсшѫ, въкѹсша, въкѹсше, въкѹсхѫвъкѹсховѣвъкѹсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въкѹсстевъкѹшаахъ, въкѹшахъ, въкѹшаахь, въкѹшахь, въкѹшаах, въкѹшахвъкѹшааше, въкѹшашевъкѹшааше, въкѹшашевъкѹшаахомъ, въкѹшахомъ, въкѹшаахомь, въкѹшахомь, въкѹшаахом, въкѹшахомвъкѹшаашете, въкѹшашете, въкѹшаасте, въкѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въкѹшаахѫ, въкѹшахѫ, въкѹшаахѹ, въкѹшахѹвъкѹшааховѣ, въкѹшаховѣвъкѹшаашете, въкѹшашете, въкѹшаасте, въкѹшастевъкѹшаашета, въкѹшашета, въкѹшааста, въкѹшаста
въкѹст -въкѹшѫ -въкѹсш св Вкуся, опитам вкуса на нещо; хапна или отпия от нещо глѭ бо вамъ. ѣко н еднъ же мѫжь тѣхъ ꙁъванꙑхъ. не въкѹстъ моеѩ веерѧ М Лк 14.24 З А СК дашѧ емѹ оцътъ пт съ ꙁлъьѭ съмѣшънъ. ꙇ въкѹшъ не хотѣше пт М Мт 27.34 З А СК трѹждаѫщомѹ сѧ дѣлат(е)лю подобаетъ прѣжде отъ плода въкѹст Е 1а 7—8 трѧсомꙑ же да въкѹстъ подъ вееръ. мало кашцѧ СЕ 44а 21—22 аꙁъ отъсел не мамъ въкѹст брашꙿна ꙁемнааго. нъ ождаѭ оноѧ пштꙙ вькѹст С 154.8, 9—10 помлѹ моѭ дьштерь ... се бо два десꙙт стъ дн. нѣ въкѹсла н ꙗта н птꙗ С 520.1 Прен.Изпитам, усетя, почувствам. ꙇ тꙑ глеш ѣко аште кто слово мое съблюдетъ. не матъ въкѹст съмрът въ вѣкъ М Йо 8.52 З А въкѹсте і вдте ѣко благъ гь. блаженъ мѫжь їже ѹпъваетъ на нь СП 33.9 како жвотъ съмрьт въкѹс С 459.6 їѡанъ же божъствънꙑ божъствънꙑѧ сласт въкѹсвъ. млъан рад сеѧ сꙙ любꙙ дръжааше С 292.11 тꙑ спръва адамѹ въ породѣ въꙁавдѣ.  сладъкꙑѧ сласт въкѹсвъша. горьцѣ сьмрьт прѣдастъ го съмрьт бо не бѣ мрѹ С 389.2 М З А СК Е СП СЕ С Гр γεύομαι ἀπογεύομαι μεταλαμβάνω λαμβάνω μετέχω вькѹст Нвб вкуся ОА ВА Бот Дюв НГер БТР АР РБЕ вкусям несв ОА ЕтМл вкусам несв ВА вкусявам несв ОА ВА БТР Срв укуся ДА