Исторически речник
въкорент сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въкорент сѧвъкоренѭ, въкоренѧ, въкоренювъкореншвъкорентъ, въкоренть, въкорентвъкоренмъ, въкоренмь, въкоренм, въкоренмовъкоренте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въкоренѧтъ, въкоренѧть, въкоренѧтвъкоренвѣвъкорентавъкорентевъкоренвъкорен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въкоренмъ, въкоренмь, въкоренмвъкорентевъкоренвѣвъкорентавъкоренхъ, въкоренхь, въкоренхвъкорен
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въкоренвъкоренхомъ, въкоренхомь, въкоренхом, въкоренхмꙑвъкоренстевъкореншѧ, въкореншѫ, въкоренша, въкоренше, въкоренхѫвъкоренховѣвъкоренста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въкоренстевъкоренꙗахъ, въкоренѣахъ, въкоренаахъ, въкоренѣхъ, въкоренꙗхъ, въкоренѧахъ, въкоренѧхъ, въкоренꙗахь, въкоренѣахь, въкоренаахь, въкоренѣхь, въкоренꙗхь, въкоренѧахь, въкоренѧхь, въкоренꙗах, въкоренѣах, въкоренаах, въкоренѣх, въкоренꙗх, въкоренѧах, въкоренѧхвъкоренꙗаше, въкоренѣаше, въкоренааше, въкоренѣше, въкоренꙗше, въкоренѧаше, въкоренѧшевъкоренꙗаше, въкоренѣаше, въкоренааше, въкоренѣше, въкоренꙗше, въкоренѧаше, въкоренѧшевъкоренꙗахомъ, въкоренѣахомъ, въкоренаахомъ, въкоренѣхомъ, въкоренꙗхомъ, въкоренѧахомъ, въкоренѧхомъ, въкоренꙗахомь, въкоренѣахомь, въкоренаахомь, въкоренѣхомь, въкоренꙗхомь, въкоренѧахомь, въкоренѧхомь, въкоренꙗахом, въкоренѣахом, въкоренаахом, въкоренѣхом, въкоренꙗхом, въкоренѧахом, въкоренѧхомвъкоренꙗашете, въкоренѣашете, въкоренаашете, въкоренѣшете, въкоренꙗшете, въкоренꙗасте, въкоренѣасте, въкоренаасте, въкоренѣсте, въкоренꙗсте, въкоренѧасте, въкоренѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въкоренꙗахѫ, въкоренѣахѫ, въкоренаахѫ, въкоренѣхѫ, въкоренꙗхѫ, въкоренꙗахѹ, въкоренѣахѹ, въкоренаахѹ, въкоренѣхѹ, въкоренꙗхѹ, въкоренѧахѹ, въкоренѧхѹвъкоренꙗаховѣ, въкоренѣаховѣ, въкоренааховѣ, въкоренѣховѣ, въкоренꙗховѣ, въкоренѧаховѣ, въкоренѧховѣвъкоренꙗашета, въкоренѣашета, въкоренаашета, въкоренѣшета, въкоренꙗшета, въкоренꙗаста, въкоренѣаста, въкоренааста, въкоренѣста, въкоренꙗста, въкоренѧаста, въкоренѧставъкоренꙗашете, въкоренѣашете, въкоренаашете, въкоренѣшете, въкоренꙗшете, въкоренꙗасте, въкоренѣасте, въкоренаасте, въкоренѣсте, въкоренꙗсте, въкоренѧасте, въкоренѧсте
въкорент сѧ -въкоренѭ сѧ -въкоренш сѧ св Вкореня се, здраво се вбия, вкопая се рѫкоѭ коп хотѣаше стръгнѫт.  обратт сꙙ на бѣжан ... оно же въкоренвъ сꙙ на ꙁем. нкакоже не даꙗше мѹ попѹштеньꙗ на бѣжань С 560.1—2 то въ ꙁем въкоренвъ сꙙ на облень его прѣбꙑва С 560.14 вь ꙁемьѭ же въдрѫжено коп въкорен сꙙ С 560.24 Изч С Нвб вкореня [се] ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ