Исторически речник
въкопат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въкопатвъкопаѭ, въкопаѫ, въкопаѧ, въкопаювъкопаш, въкопаеш, въкопаашвъкопатъ, въкопаетъ, въкопаатъ, въкопать, въкопаеть, въкопаать, въкопат, въкопает, въкопаатвъкопамъ, въкопаемъ, въкопаамъ, въкопамь, въкопаемь, въкопаамь, въкопам, въкопаем, въкопаам, въкопамо, въкопаемо, въкопаамовъкопате, въкопаете, въкопаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въкопаѭтъ, въкопаѫтъ, въкопаѧтъ, въкопаютъ, въкопаѭть, въкопаѫть, въкопаѧть, въкопають, въкопаѭт, въкопаѫт, въкопаѧт, въкопаютвъкопавѣ, въкопаевѣ, въкопаавѣвъкопата, въкопаета, въкопаатавъкопате, въкопаете, въкопаатевъкопавъкопа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въкопамъ, въкопамь, въкопамвъкопатевъкопавѣвъкопатавъкопахъ, въкопахь, въкопахвъкопа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въкопавъкопахомъ, въкопахомь, въкопахом, въкопахмꙑвъкопастевъкопашѧ, въкопашѫ, въкопаша, въкопаше, въкопахѫвъкопаховѣвъкопаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въкопастевъкопаахъ, въкопахъ, въкопаахь, въкопахь, въкопаах, въкопахвъкопааше, въкопашевъкопааше, въкопашевъкопаахомъ, въкопахомъ, въкопаахомь, въкопахомь, въкопаахом, въкопахомвъкопаашете, въкопашете, въкопаасте, въкопасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въкопаахѫ, въкопахѫ, въкопаахѹ, въкопахѹвъкопааховѣ, въкопаховѣвъкопаашета, въкопашета, въкопааста, въкопаставъкопаашете, въкопашете, въкопаасте, въкопасте
въкопат -въкопаѭ -въкопаш св 1. Вкопая, забия антоннъ рее. въкопавъше етꙑр дрѣвеса.  протꙙгъше по дрѣвесемъ првꙙжате  твръдо. да протꙙжемъ дрѣвесꙑ съкрѹштъ сꙙ.  пожьретъ С 158.29 2. Разкопая, прекопая  нꙑн҄ꙗ же же повелѣ сътворхомъ  въкопахомъ н҄вꙑ.  насѣахомъ сланѹтъка С 41.23—24 Изч С Гр σκάπτω Нвб вкопая ОА ВА Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ