Исторически речник
въꙁꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁꙑватвъꙁꙑваѭ, въꙁꙑваѫ, въꙁꙑваѧ, въꙁꙑваювъꙁꙑваш, въꙁꙑваеш, въꙁꙑваашвъꙁꙑватъ, въꙁꙑваетъ, въꙁꙑваатъ, въꙁꙑвать, въꙁꙑваеть, въꙁꙑваать, въꙁꙑват, въꙁꙑвает, въꙁꙑваатвъꙁꙑвамъ, въꙁꙑваемъ, въꙁꙑваамъ, въꙁꙑвамь, въꙁꙑваемь, въꙁꙑваамь, въꙁꙑвам, въꙁꙑваем, въꙁꙑваам, въꙁꙑвамо, въꙁꙑваемо, въꙁꙑваамовъꙁꙑвате, въꙁꙑваете, въꙁꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁꙑваѭтъ, въꙁꙑваѫтъ, въꙁꙑваѧтъ, въꙁꙑваютъ, въꙁꙑваѭть, въꙁꙑваѫть, въꙁꙑваѧть, въꙁꙑвають, въꙁꙑваѭт, въꙁꙑваѫт, въꙁꙑваѧт, въꙁꙑваютвъꙁꙑвавѣ, въꙁꙑваевѣ, въꙁꙑваавѣвъꙁꙑвата, въꙁꙑваета, въꙁꙑваатавъꙁꙑвате, въꙁꙑваете, въꙁꙑваатевъꙁꙑвавъꙁꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁꙑвамъ, въꙁꙑвамь, въꙁꙑвамвъꙁꙑватевъꙁꙑвавѣвъꙁꙑватавъꙁꙑвахъ, въꙁꙑвахь, въꙁꙑвахвъꙁꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁꙑвавъꙁꙑвахомъ, въꙁꙑвахомь, въꙁꙑвахом, въꙁꙑвахмꙑвъꙁꙑвастевъꙁꙑвашѧ, въꙁꙑвашѫ, въꙁꙑваша, въꙁꙑваше, въꙁꙑвахѫвъꙁꙑваховѣвъꙁꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁꙑвастевъꙁꙑваахъ, въꙁꙑвахъ, въꙁꙑваахь, въꙁꙑвахь, въꙁꙑваах, въꙁꙑвахвъꙁꙑвааше, въꙁꙑвашевъꙁꙑвааше, въꙁꙑвашевъꙁꙑваахомъ, въꙁꙑвахомъ, въꙁꙑваахомь, въꙁꙑвахомь, въꙁꙑваахом, въꙁꙑвахомвъꙁꙑваашете, въꙁꙑвашете, въꙁꙑваасте, въꙁꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁꙑваахѫ, въꙁꙑвахѫ, въꙁꙑваахѹ, въꙁꙑвахѹвъꙁꙑвааховѣ, въꙁꙑваховѣвъꙁꙑваашета, въꙁꙑвашета, въꙁꙑвааста, въꙁꙑваставъꙁꙑваашете, въꙁꙑвашете, въꙁꙑваасте, въꙁꙑвасте
въꙁꙑват -въꙁꙑваѭ -въꙁꙑваш несв 1. Надавам молитвен възглас вънегда вьꙁꙑвахъ ѹслꙑша мѩ бже правъдъї моеѩ СП 4.2 Срв. СЕ73а 3 2. Повиквам, призовавам някого оно ѹбо дрѣво въ адъ сълааше. крьстьно же дрѣво  ошьдъшїхъ отъ ада пакꙑ въꙁꙑвааше С 489.21 Изч СП СЕ С Гр ἀνακαλέομαι τὸ ἐπικαλεῖσϑαι вьꙁꙑват Нвб възивавам диал ДА