Исторически речник
въꙁъвань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁъван, въꙁъваньвъꙁъванꙗ, въꙁъвана, въꙁъваньꙗвъꙁъваню, въꙁъванѹ, въꙁъваньювъꙁъванмь, въꙁъваньмь, въꙁъванмъ, въꙁъваньмъ, въꙁъванмь, въꙁъванмъвъꙁъван, въꙁъвань, въꙁъванвъꙁъванꙗ, въꙁъвана, въꙁъваньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁъван, въꙁъвань, въꙁъваневъꙁъванмъ, въꙁъваньмъ, въꙁъванмь, въꙁъваньмь, въꙁъванмъ, въꙁъванмь, въꙁъваномъ, въꙁъванамъвъꙁъван, въꙁъвань, въꙁъван, въꙁъванмвъꙁъванхъ, въꙁъваньхъ, въꙁъванхь, въꙁъваньхь, въꙁъванхъ, въꙁъванхьвъꙁъван, въꙁъваньвъꙁъваню, въꙁъванѹ, въꙁъванью
NnDu
въꙁъванма, въꙁъваньма, въꙁъванма, въꙁъванма
въꙁъвань -ꙗ ср 1. Повикване, призоваване прѣжде бо тꙙ рее флпова въꙁъванꙗ. сѫшта подъ смокъвѭ вдѣхъ тꙙ С 350.7—8 Връщане, възвръщане. пакꙑ радост благовѣштен. пакꙑ свободѣ вьꙁвѣштен. пакꙑ въꙁван пакꙑ въꙁвраштен. пакꙑ весел С 243.29—30 посъланъ бꙑстъ гаурлъ въꙁвѣсттъ вьсемѹ мрѹ съпасенꙗ. посъланъ бꙑстъ гаурлъ. носꙙ адамѹ наѱан въꙁъванꙗ С 244.8 2. Название, прозвище (ꙗкоже достонꙑ себе) (п)окаꙁат брат гн въ(ꙁъванꙗ. по ѹ)()еню гню главъшѹ ЗЛ Iа 1 Изч С ЗЛ Гр ἀνάκλησις τὸ φωνῆσαι προσηγορία въꙁъван въꙁван Нвб възвание ОА ВА Бот ЕтМл БТР АР РБЕ