Исторически речник
въꙁност сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁност сѧвъꙁношѫ, въꙁношѹвъꙁносшвъꙁностъ, въꙁность, въꙁноствъꙁносмъ, въꙁносмь, въꙁносм, въꙁносмовъꙁносте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁносѧтъ, въꙁносѧть, въꙁносѧтвъꙁносвѣвъꙁноставъꙁностевъꙁносвъꙁнос
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁносмъ, въꙁносмь, въꙁносмвъꙁностевъꙁносвѣвъꙁноставъꙁносхъ, въꙁносхь, въꙁносхвъꙁнос
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁносвъꙁносхомъ, въꙁносхомь, въꙁносхом, въꙁносхмꙑвъꙁносстевъꙁносшѧ, въꙁносшѫ, въꙁносша, въꙁносше, въꙁносхѫвъꙁносховѣвъꙁносста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁносстевъꙁношаахъ, въꙁношахъ, въꙁношаахь, въꙁношахь, въꙁношаах, въꙁношахвъꙁношааше, въꙁношашевъꙁношааше, въꙁношашевъꙁношаахомъ, въꙁношахомъ, въꙁношаахомь, въꙁношахомь, въꙁношаахом, въꙁношахомвъꙁношаашете, въꙁношашете, въꙁношаасте, въꙁношасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁношаахѫ, въꙁношахѫ, въꙁношаахѹ, въꙁношахѹвъꙁношааховѣ, въꙁношаховѣвъꙁношаашете, въꙁношашете, въꙁношаасте, въꙁношастевъꙁношаашета, въꙁношашета, въꙁношааста, въꙁношаста
въꙁност сѧ -въꙁношѫ сѧ -въꙁносш сѧ несв 1. Въздигам се [на небето], възнасям се [за Бог–син] ꙇ бꙑстъ егда благословлѣше ѩ. отъстѫп отъ нхъ. ꙇ въꙁношааше сѧ. на небо М Лк 24.51 З А 2. Прен. Издигам се, въздигам се, възвисявам се в нравствено отношение  съмѣраѧі с въꙁностъ с СК Лк 14.11 3. Прен. Възгордявам се ѣко вьсѣкъ въꙁносѧ сѧ съмѣртъ сѧ М Лк 14.11 З, А, СК. Срв.Лк 18.14 М З А СК ꙇ вꙑ не штете то мате ѣст.  то пт.  не въꙁносте сѧ М Лк 12.29 З аште падетъ врагъ тво не порадѹ сꙙ.  о потъенї мѹ не въꙁнос сꙙ С 126.21 Изч М З А СК С Гр ἐπαίρομαι ἀναφέρομαι ὑψόω ἐμαυτόν μετεωρίζομαι Нвб възнося се остар ВА РБЕ възнасям се ОА ВА Бот РБЕ възнисам се ЕтМл