Исторически речник
въꙁмѫщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁмѫщатвъꙁмѫщаѭ, въꙁмѫщаѫ, въꙁмѫщаѧ, въꙁмѫщаювъꙁмѫщаш, въꙁмѫщаеш, въꙁмѫщаашвъꙁмѫщатъ, въꙁмѫщаетъ, въꙁмѫщаатъ, въꙁмѫщать, въꙁмѫщаеть, въꙁмѫщаать, въꙁмѫщат, въꙁмѫщает, въꙁмѫщаатвъꙁмѫщамъ, въꙁмѫщаемъ, въꙁмѫщаамъ, въꙁмѫщамь, въꙁмѫщаемь, въꙁмѫщаамь, въꙁмѫщам, въꙁмѫщаем, въꙁмѫщаам, въꙁмѫщамо, въꙁмѫщаемо, въꙁмѫщаамовъꙁмѫщате, въꙁмѫщаете, въꙁмѫщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁмѫщаѭтъ, въꙁмѫщаѫтъ, въꙁмѫщаѧтъ, въꙁмѫщаютъ, въꙁмѫщаѭть, въꙁмѫщаѫть, въꙁмѫщаѧть, въꙁмѫщають, въꙁмѫщаѭт, въꙁмѫщаѫт, въꙁмѫщаѧт, въꙁмѫщаютвъꙁмѫщавѣ, въꙁмѫщаевѣ, въꙁмѫщаавѣвъꙁмѫщата, въꙁмѫщаета, въꙁмѫщаатавъꙁмѫщате, въꙁмѫщаете, въꙁмѫщаатевъꙁмѫщавъꙁмѫща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁмѫщамъ, въꙁмѫщамь, въꙁмѫщамвъꙁмѫщатевъꙁмѫщавѣвъꙁмѫщатавъꙁмѫщахъ, въꙁмѫщахь, въꙁмѫщахвъꙁмѫща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁмѫщавъꙁмѫщахомъ, въꙁмѫщахомь, въꙁмѫщахом, въꙁмѫщахмꙑвъꙁмѫщастевъꙁмѫщашѧ, въꙁмѫщашѫ, въꙁмѫщаша, въꙁмѫщаше, въꙁмѫщахѫвъꙁмѫщаховѣвъꙁмѫщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁмѫщастевъꙁмѫщаахъ, въꙁмѫщахъ, въꙁмѫщаахь, въꙁмѫщахь, въꙁмѫщаах, въꙁмѫщахвъꙁмѫщааше, въꙁмѫщашевъꙁмѫщааше, въꙁмѫщашевъꙁмѫщаахомъ, въꙁмѫщахомъ, въꙁмѫщаахомь, въꙁмѫщахомь, въꙁмѫщаахом, въꙁмѫщахомвъꙁмѫщаашете, въꙁмѫщашете, въꙁмѫщаасте, въꙁмѫщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁмѫщаахѫ, въꙁмѫщахѫ, въꙁмѫщаахѹ, въꙁмѫщахѹвъꙁмѫщааховѣ, въꙁмѫщаховѣвъꙁмѫщаашета, въꙁмѫщашета, въꙁмѫщааста, въꙁмѫщаставъꙁмѫщаашете, въꙁмѫщашете, въꙁмѫщаасте, въꙁмѫщасте
въꙁмѫщат -въꙁмѫщаѭ -въꙁмѫщаш несв 1. Раздвижвам [течност] анћл бо гнь на вьсѣ лѣта съхождааше въ кѫпѣль. ꙇ въꙁмѫштааше водѫ. ꙇ же пръвѣе вълажааше по въꙁмѫштен водꙑ. съдравъ бꙑвааше М Йо 5.4 З А сьндѣаше тамо рее анг҄елъ  въꙁмѫштааше водѫ С 496.11 2. Смущавам, разтревожвам някого ѡ како. гда боꙗꙁнь  страхъ. обьметъ ꙁемьнааго. вьсе го естьство аб въꙁмѫштатъ С 471.21—22 Изч М З А С Гр ταράσσω Нвб възмущавам ОА ВА АК Бот ЕтМл АР РБЕ БТР