Исторически речник
въꙁмѫтт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁмѫтт сѧвъꙁмѫщѫ, въꙁмѫщѹвъꙁмѫтшвъꙁмѫттъ, въꙁмѫтть, въꙁмѫттвъꙁмѫтмъ, въꙁмѫтмь, въꙁмѫтм, въꙁмѫтмовъꙁмѫтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁмѫтѧтъ, въꙁмѫтѧть, въꙁмѫтѧтвъꙁмѫтвѣвъꙁмѫттавъꙁмѫттевъꙁмѫтвъꙁмѫт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁмѫтмъ, въꙁмѫтмь, въꙁмѫтмвъꙁмѫттевъꙁмѫтвѣвъꙁмѫттавъꙁмѫтхъ, въꙁмѫтхь, въꙁмѫтхвъꙁмѫт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁмѫтвъꙁмѫтхомъ, въꙁмѫтхомь, въꙁмѫтхом, въꙁмѫтхмꙑвъꙁмѫтстевъꙁмѫтшѧ, въꙁмѫтшѫ, въꙁмѫтша, въꙁмѫтше, въꙁмѫтхѫвъꙁмѫтховѣвъꙁмѫтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁмѫтстевъꙁмѫщаахъ, въꙁмѫщахъ, въꙁмѫщаахь, въꙁмѫщахь, въꙁмѫщаах, въꙁмѫщахвъꙁмѫщааше, въꙁмѫщашевъꙁмѫщааше, въꙁмѫщашевъꙁмѫщаахомъ, въꙁмѫщахомъ, въꙁмѫщаахомь, въꙁмѫщахомь, въꙁмѫщаахом, въꙁмѫщахомвъꙁмѫщаашете, въꙁмѫщашете, въꙁмѫщаасте, въꙁмѫщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁмѫщаахѫ, въꙁмѫщахѫ, въꙁмѫщаахѹ, въꙁмѫщахѹвъꙁмѫщааховѣ, въꙁмѫщаховѣвъꙁмѫщаашета, въꙁмѫщашета, въꙁмѫщааста, въꙁмѫщаставъꙁмѫщаашете, въꙁмѫщашете, въꙁмѫщаасте, въꙁмѫщасте
въꙁмѫтт сѧ -въꙁмѫщѫ сѧ -въꙁмѫтш сѧ св 1. За течност — раздвижа се лка же не мамъ. да егда въꙁмѫттъ сѧ вода. въвръжетъ мѧ въ кѫпѣль М Йо 5.7 З А 2. Смутя се, объркам се, развълнувам се, разтревожа се ꙇс же ѣко вдѣ ѭ плаѫштѫ сѧ. ꙇ пршедъшѧѩ съ неѭ юдеѩ плаѫштѫ сѧ. ꙁапрѣт дхѹ.  въꙁмѫт сѧ самъ М Йо 11.33 З А СК нꙑнѣ дша моѣ въꙁмѫт сѧ. ꙇ то рекѫ. оте спс мѧ отъ годнꙑ сеѩ М Йо 12.27 З А СК Б с рекъ с въꙁмѫт сѧ дхомъ. ꙇ съвѣдѣтельствова  рее. амнь амн глѭ вамъ. ѣко еднъ отъ васъ прѣдастъ мѧ М Йо 13.21 З подражвъ борьцꙙ прѣдъплььнꙑѧ. ц въ прьвѣѣмь шттѣ падъшааго. аб напльн҄ѣатъ трѫтъ. да не ело хъ въꙁмѫттъ сꙙ. падъшмъ С 93.30 Изч М З А СК Б СП С Гр ταράσσομαι ταράσσω [ἐμαυτόν] διακόπτομαι Нвб възмутя се ОА ВА Бот НГер ЕтМл АР РБЕ БТР