Исторически речник
въꙁмѫжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁмѫжатвъꙁмѫжаѭ, въꙁмѫжаѫ, въꙁмѫжаѧ, въꙁмѫжаювъꙁмѫжаш, въꙁмѫжаеш, въꙁмѫжаашвъꙁмѫжатъ, въꙁмѫжаетъ, въꙁмѫжаатъ, въꙁмѫжать, въꙁмѫжаеть, въꙁмѫжаать, въꙁмѫжат, въꙁмѫжает, въꙁмѫжаатвъꙁмѫжамъ, въꙁмѫжаемъ, въꙁмѫжаамъ, въꙁмѫжамь, въꙁмѫжаемь, въꙁмѫжаамь, въꙁмѫжам, въꙁмѫжаем, въꙁмѫжаам, въꙁмѫжамо, въꙁмѫжаемо, въꙁмѫжаамовъꙁмѫжате, въꙁмѫжаете, въꙁмѫжаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁмѫжаѭтъ, въꙁмѫжаѫтъ, въꙁмѫжаѧтъ, въꙁмѫжаютъ, въꙁмѫжаѭть, въꙁмѫжаѫть, въꙁмѫжаѧть, въꙁмѫжають, въꙁмѫжаѭт, въꙁмѫжаѫт, въꙁмѫжаѧт, въꙁмѫжаютвъꙁмѫжавѣ, въꙁмѫжаевѣ, въꙁмѫжаавѣвъꙁмѫжата, въꙁмѫжаета, въꙁмѫжаатавъꙁмѫжате, въꙁмѫжаете, въꙁмѫжаатевъꙁмѫжавъꙁмѫжа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁмѫжамъ, въꙁмѫжамь, въꙁмѫжамвъꙁмѫжатевъꙁмѫжавѣвъꙁмѫжатавъꙁмѫжахъ, въꙁмѫжахь, въꙁмѫжахвъꙁмѫжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁмѫжавъꙁмѫжахомъ, въꙁмѫжахомь, въꙁмѫжахом, въꙁмѫжахмꙑвъꙁмѫжастевъꙁмѫжашѧ, въꙁмѫжашѫ, въꙁмѫжаша, въꙁмѫжаше, въꙁмѫжахѫвъꙁмѫжаховѣвъꙁмѫжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁмѫжастевъꙁмѫжаахъ, въꙁмѫжахъ, въꙁмѫжаахь, въꙁмѫжахь, въꙁмѫжаах, въꙁмѫжахвъꙁмѫжааше, въꙁмѫжашевъꙁмѫжааше, въꙁмѫжашевъꙁмѫжаахомъ, въꙁмѫжахомъ, въꙁмѫжаахомь, въꙁмѫжахомь, въꙁмѫжаахом, въꙁмѫжахомвъꙁмѫжаашете, въꙁмѫжашете, въꙁмѫжаасте, въꙁмѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁмѫжаахѫ, въꙁмѫжахѫ, въꙁмѫжаахѹ, въꙁмѫжахѹвъꙁмѫжааховѣ, въꙁмѫжаховѣвъꙁмѫжаашета, въꙁмѫжашета, въꙁмѫжааста, въꙁмѫжаставъꙁмѫжаашете, въꙁмѫжашете, въꙁмѫжаасте, въꙁмѫжасте
въꙁмѫжат -въꙁмѫжаѭ -въꙁмѫжаш несв Държа се мъжествено, геройски  рекоста мѹ. мръ тебѣ крѣп сꙙ  въꙁмѫжа.  се рекꙿша отдоста отъ н҄его С 193.29 Изч С Гр ἀνδρίζομαι Нвб Срв възмъжавам ЕтМл АР РБЕ възмъжея св ОА ВА ЕтМл АР РБЕ БТР