Исторически речник
въꙁмѧст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁмѧст сѧвъꙁмѧтѫ, въꙁмѩтѫ, въꙁмѧтѹвъꙁмѧтеш, въꙁмѩтешвъꙁмѧтетъ, въꙁмѩтетъ, въꙁмѧтеть, въꙁмѩтеть, въꙁмѧтетвъꙁмѧтемъ, въꙁмѩтемъ, въꙁмѧтемь, въꙁмѩтемь, въꙁмѧтем, въꙁмѧтемовъꙁмѧтете, въꙁмѩтете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁмѧтѫтъ, въꙁмѩтѫтъ, въꙁмѧтѹтъ, въꙁмѧтѫть, въꙁмѩтѫть, въꙁмѧтѹть, въꙁмѩтѹть, въꙁмѧтѫт, въꙁмѧтѹт, въꙁмѩтѹтвъꙁмѧтевѣ, въꙁмѩтевѣвъꙁмѧтета, въꙁмѩтетавъꙁмѧтете, въꙁмѩтетевъꙁмѧт, въꙁмѩтвъꙁмѧт, въꙁмѩт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁмѧтѣмъ, въꙁмѩтѣмъ, въꙁмѧтѣмь, въꙁмѩтѣмь, въꙁмѧтѣмвъꙁмѧтѣте, въꙁмѩтѣтевъꙁмѧтѣвѣ, въꙁмѩтѣвѣвъꙁмѧтѣта, въꙁмѩтѣтавъꙁмѧсъ, въꙁмѩсъ, въꙁмѧтохъ, въꙁмѧсь, въꙁмѩсь, въꙁмѧтохь, въꙁмѧтохвъꙁмѧте, въꙁмѩте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁмѧте, въꙁмѩтевъꙁмѧсомъ, въꙁмѩсомъ, въꙁмѧтохомъ, въꙁмѧсомь, въꙁмѩсомь, въꙁмѧтохомь, въꙁмѧтохомвъꙁмѧсте, въꙁмѩсте, въꙁмѧтостевъꙁмѧсѧ, въꙁмѧшѧ, въꙁмѩсѧ, въꙁмѩшѧ, въꙁмѧтошѧ, въꙁмѧша, въꙁмѧтоша, въꙁмѧше, въꙁмѧтоше, въꙁмѧтошѫвъꙁмѧсовѣ, въꙁмѩсовѣ, въꙁмѧтоховѣвъꙁмѧста, въꙁмѩста, въꙁмѧтоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁмѧсте, въꙁмѩсте, въꙁмѧтостевъꙁмѧтѣахъ, въꙁмѧтѣхъ, въꙁмѧтѣахь, въꙁмѧтѣхь, въꙁмѧтѣах, въꙁмѧтѣхвъꙁмѧтѣаше, въꙁмѧтѣшевъꙁмѧтѣаше, въꙁмѧтѣшевъꙁмѧтѣахомъ, въꙁмѧтѣхомъ, въꙁмѧтѣахомь, въꙁмѧтѣхомь, въꙁмѧтѣахом, въꙁмѧтѣхомвъꙁмѧтѣашете, въꙁмѧтѣшете, въꙁмѧтѣасте, въꙁмѧтѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁмѧтѣахѫ, въꙁмѧтѣхѫ, въꙁмѧтѣахѹ, въꙁмѧтѣхѹвъꙁмѧтѣаховѣ, въꙁмѧтѣховѣвъꙁмѧтѣашета, въꙁмѧтѣшета, въꙁмѧтѣаста, въꙁмѧтѣставъꙁмѧтѣашете, въꙁмѧтѣшете, въꙁмѧтѣасте, въꙁмѧтѣсте
въꙁмѧст сѧ -въꙁмѧтѫ сѧ -въꙁмѧтеш сѧ св Смутя се, объркам се, разтревожа се вьс бо вдѣшѧ   вьꙁмѧшѧ сѧ. онъ же абе гла съ нм  рее мъ. дръꙁате аꙁъ есмъ не боте сѧ М Мк 6.50 З въꙁмѩтѫтъ сѩ ѩꙁꙑці.  ѹбоѩтъ сѩ жвѫщеі въ коньціхъ. отъ ꙁнаменеі твоіхъ СП 64.9 въꙁмѩсѩ сѩ вьсі нераꙁѹмьні сръдьцемь СП 75.6 отъвращьшю же тебѣ лце въꙁмѩтѫтъ сѩ. отꙑмеші дхъ іхъ ї щеꙁнѫтъ СП 103.29 въꙁмѩсѩ сѩ і вьсколѣбашѩ сѩ ѣко пѣні.  вьсѣ мѫдрость іхъ поглъштена бꙑстъ СП 106.27  срдце мое въꙁмѩте сѩ во мнѣ СП 108.22 Срв. СЕ76а 24—25  вьсь градъ въꙁмꙙте сꙙ. отъ бꙑвъшааго страха С 22.15—16 Изч М З СП СЕ С Гр ταράσσομαι вьꙁмѧст сѧ Нвб Ø